789

Toto je pre väčšinu mužov nemožné pochopiť ale na tomto stroskotávajú dosť manželstvá a deti z nich vzídúce si odnášajú rany na duši na celý život. Ak sa predsa len nájdu muži čo chápu symbiózu medzi vnútornou a vonkajšou krásou a podstatou krásy ako takej, je to zázrak. Vnútorná krása ženy, je viac ako telesná krása. Vnútorná krása je vždy tá dôležitejšia a záleží na nej mnoho vecí, ktoré v budúcnosti doceníte a dokonca prídete na to, že sa bez nich vo vzťahu nedá zaobísť.

Vnútorná krása človeka je zrelosť jeho povahy, múdrosť/vyzretosť jeho intelektu a rozmach pozitívnych a kladných vlastností.

Prečo by vás mala vnútorná krása zaujímať na prvom mieste ? Pri prvých náporoch na nejaký aspekt vášho manželstva, vám určite nepomôže jeho alebo vaša telesná krása. 24 hodín ale budete žiť s niekým, kto je nejaká osobnosť a nejako uvažuje. Myslite na to že aj keby ste sa milovali 2-3 krát denne, stále väčšinu času budete s ľudskou bytosťou, ktorá nejako uvažuje a má nejaké vlastnosti. Je preto logické, že by ste sa mali k sebe hodiť.

Je preto úplne to najdôležitejšie, aby si si vybral/a partnera/partnerku správne 🙂

Pri praktických problémoch to budeš veľmi, veľmi potrebovať. Ako rodič to budeš veľmi, veľmi potrebovať. Rozvaha a múdrosť u partnera by mala byť prvotný impulz, telesná krása iste až za tým. Ak budeš žiť s človekom ktorý je síce pekný, ale hlúpy, ver, že si do 5 rokov zarábaš na mega konflikty.

Keď stojíte pred rozvodovým súdom, na krku máte výživné na 3 deti – spomeňte si, načo konkrétne vám telesná krása ako bola …

Boh vám vždy, vždy dá partnera, ktorý sa vám bude páčiť 🙂 Možno až tak, že budete úplne mimo ale telesná sympatia sama o sebe nie je dobrá ako základ vzťahu. Sú veci, ktoré ak budete rešpektovať, uvidíte ich vnútornú logiku, sami prídete na to, že telesná krása je niečo také, ako (sa volá tá blbá kniha) že “čerešnička na torte” :)) A aby sex bol tou tortou, ktorú milujete, musí byť urobená špeciálne pre vás. Inak vám nebude chutiť a poletí von oknom.

Žiaľ, mnoho rozvedených a nepodarených kresťanských manželstiev sa skladá z ľudí, ktorí niekde na začiatku nebrali Boha vážne. Zobrali sa ,„lebo sa tak rozhodli a cítili to tak“ a to ako základ stačilo. A bol to veľmi zlý základ. Im sa ale zdalo že “toto je pravá láska” 🙂

Naozaj je telesná sympatia – “pravá láska” ? Určite nie!

Pri výbere partnera a nadviazaní vzťahu, je istota Božej vôle úplne najpodstatnejšia a najpotrebnejšia vec. Mnohí robia z nadviazania vzťahu veľmi zložitú záležitosť, úplný cirkus, je to pritom veľmi jednoduché a so správnym know how aj veľmi rýchle.

Je ale zo všetkého najdôležitejšie, aby si už ako puberťák dokázal rozoznať, kedy k tebe Boh hovorí. Mal by si PRAHNÚŤ za tým, aby k tebe Boh hovoril. Mal by si mať s Ježišom úplne živý kontakt založený na modlitbách a štúdiu, hlbokom štúdiu Písma.

Ešte poviem, že počuť Jeho hlas stále nestačí. Ty musíš byť rozhodnutý Boha poslúchať. Uvedom si, že ty sa na veci pozeráš ľudským, obmedzeným videním, vidíš veci nejako tak, ako sa ti javia teraz, nevieš čo budeš potrebovať na partnerovi za 10 rokov …

Dá sa iba veľmi ťažko definovať nejaký vzorec, kto bude tým pravým partnerom pre teba. Niekedy to môže byť muž alebo žena ktorého si si ani riadne nevšimla/nevšimol, ale nemusí to tak byť. Boh dáva väčšinou partnerov, z ktorých ste nadšený/á, do ktorých sa vášnivo zaľúbite a ste úplne unesená. Toto sa veľmi často stáva, že sa s takým/takou stretnete práve vtedy, ak slúžite Bohu naplno. Ak sedíte doma a čakáte, nestane sa vôbec nič okrem vašich pádov do masturbácie, samozrejme.

Nanešťastie, muž väčšinou radí veci vo vzťahu podľa telesnej sympatie a žena väčšinou podľa citov a podľa toho ako je oblbnutá filmami a blbými knihami. Problém ale je, že takto ste ľahko oklamateľní a toto celé je predpolie pre váš krach v budúcnosti. Manželstvo nie je na dva týždne. Je to na celý život a človek ktorého si beriete, bude rodičom vašich detí, tie budú mať jeho vlastnosti a bude zároveň vašou najbližšou osobou. Nie je teda jedno, kto to je. Nakoľko nie ste ako obmedzený človek schopný/á odhadnúť veci dopredu, nevidíte za roh, vaša závislosť na Božom vedení je teda viac ako nutná, preto by ste ju už ako puberťák mal mať a zakladať si na nej.

Mnohí (kresťanskí) muži, jediné cez čo vás vidia, je sex s vaším telom. To sú tí najnebezpečnejší. Pochopte, že ak vaša hodnota v jeho očiach je založená na vašom tele, neskôr zistí, že sú aj iné telá. Začne si hľadať potom telo, ktoré je bližšie tomu, čo videl na sex stránkach. To sú všetci tí muži čo sa rozviedli a našli si mladšiu partnerku. Čiže ak stoja s vami pred oltárom, povedia áno, ale už nevidíte, že to „áno“ povedal len vášmu telu (!!!!!) a nie tomu kým ste, čo sa stáva samozrejme úplne bežne.

Tri dôležité aspekty založenia vzťahu

 

Vstúpiť do manželstva by ste mala s človekom ktorý miluje Boha, rešpektuje Ho, je to znovuzrodený kresťan, pracuje na svojom osobnom posvätení, slúži Bohu a ak ho stretnete počas toho, ako vy slúžite Bohu naplno v nejakej oblasti. Dôležité ale je, aby to nebol zas náboženský magor ale muž čo stojí nohami na zemi a má schopnosť uvažovať. Mal by sústavne pracovať na sebe, a ísť za hranice, za svojimi snami spolu s vami, veď vaše a jeho sny by mali byť spoločné …

Dobre, sú teda tri veľmi dôležité aspekty. Tretí odspodu je telesná sympatia. Musíte si byť sympatický, nakoľko budete jeden s druhým spávať 🙂 a najkrajšie to je s niekým, kto sa vám páči. A spávať jeden s druhým by ste mali stále, ak sa fakt viete telesne milovať, nikdy sex neprebádate, vždy nájdete niečo, z čoho ste viac a viac nadŕžaní ale vedzte, že až duševná blízkosť pováh robí sex tým pravým orechovým 🙂

Druhý teda, ten úplne najdôležitejší v duševnej oblasti, je súlad, zhoda pováh, názorov, filozofie, zhoda mentality, smerovanie, NAJMÄ profesná špecializácia tým istým smerom …..

Ideál vždy je, ak je okruh vašich záujmov spoločný. Napr. ak si zoberie architekt architektku, farmár farmárku, pastor ženu čo slúži v cirkvi naplno, doktor lekárku a najlepšie je, ak si obaja urobíte rodinnú firmu, ktorú obaja spoločne budujete … Vašu rodinu to práve že scelí a obmedzí to okruh konfliktov na minimum.

S človekom s ktorým si rozumiete sa nikdy sa „neokukáte“ a vždy objavíte niečo nové a viac vzrušujúce. S človekom s ktorým si rozumiete, budete po milovaní spriadať plány, čo v budúcnosti. Budete milovať komunikáciu s ním a bez komunikácie s ním si nebudete vedieť predstaviť svoj život. Budete sa s ním milovať nie iba telesne, ale najmä duševne a duševné milovanie ide 24 hodín denne ♥

Božia vôľa, teda istota od Boha, že práve ten partner je ten pravý a jediný pre váš život, je úplne najdôležitejšia vec. Bez toho by som v živote ani do manželstva s niekým konkrétnym nikdy nevstúpila, lebo Božia vôľa je základ každého požehnania. Píšem to napriek tomu, že 90% z vás čo toto čítate, nemáte s Bohom vzťah tak hlboký, že by ste vôbec počuli Jeho hlas, alebo si to namýšľate že ku vám Boh hovorí, aj keď ku vám hovorí vaše srdce ktoré ste si zamenil za Boží hlas, alebo vnímate nejakého ducha ktorý ale nie je Boží, aj keď sa na Božieho pretvaruje. Ním sa potom necháte viesť a to potom urobí z vášho manželstva, neskôr katastrofu a z vás reptajúci verklík, vytýkajúc v depkách Bohu vaše manželstvo, viniac Ho za čo si v podstate môžte sama.

Okrem teda istoty, 100% istoty Božej vôle, že zrovna ten partner/partnerka je Božia vôľa pre váš život, je úplne bezpodmienečná táto vec :

OBAJA MUSÍTE CHCIEŤ ÍSŤ VO VŠETKÝCH ASPEKTOCH DOPREDU

Boj proti hriechu. Získavanie múdrosti vo všetkých aspektoch – špeciálne psychológia mentality opačného pohlavia, sexuálna a vzťahová psychológia, poznanie Boha, Písma, duchovného sveta, zarieknutí, kliatieb, atď, atď …

Praktické aspekty ako je podnikanie, živnosť alebo zabezpečenie. Ak jeden z partnerov toto nerobí, nejde hore čo i len z jednej z tých oblasti čo som spomínala, máte o to väčšiu šancu že sa rozvediete. A je dokonca vtedy aj jedno, či vaše manželstvo chcel Boh … Je to veľmi vážne a mal by ste sa naozaj zamyslieť. Byť idiot čo ničí život svojmu okoliu je jedna vec a muž, z ktorého je jeho žena večne roztopená je druhá vec. To fakt nie je jedno …

Mnoho ľudí dnes, si hľadá partnera podľa horoskopu (planetárstva)

Horoskopy sú najlepší spôsob, ako si nechať vzťahy upravovať satanom. Boh preto nenávidí, ak sa pýtate planetárov a jeho hnev má dosah na aspekty vo vašom živote. Ak sa vám zdá, že „však to predsa vychádza“, no je to pravda, aj nie je. Vychádza to preto, lebo okultný svet to zariadil tak, aby to vychádzalo. A vychádza to tiež preto, aby ste sa stal nástrojom okultného sveta pre vaše okolie. Je to tak a je úplne jedno čo pri tom cítite. Ak je niečo postavené na satanovi, (čo sú horoskopy v prvom rade) má to deštruktívny dopad na mnoho vecí, minimálne má satan úplný vstup do vzťahu s partnerom, ktorého ste si vypočítala v horoskopoch a ono neskôr nastanú vo vašom živote veci, ktoré budú veľmi negatívne a nebudete to vedieť zastaviť.

Skúste keď jedného dňa s troma deťmi budete Bohu nadávať, čo “to Boh na vás dovolil” si spomenúť, ako sa ten vzťah začal, teda na akých základoch …. Úplne komickí sú ľudia, ktorí sa na Božiu vôľu pýtajú pomocou rôznych papierikov, veršíkov s biblickými textami, “dávajú na veci rúno” 🙂 alebo určujú veci podľa rôznych znamení. Ste úplní blázni, lebo blázon je človek, ktorí sa správa akoby Boh neexistoval. Kde je vo vás Jeho Duch a kde je hlas, ktorý by si ako kresťan mal poznať ??? Dával Boh Ducha Svätého nato, aby si si ťahal veršíky z krabičky ? Alebo aby si písal papieriky “áno-nie” ? Veď potom neplač – a vychutnaj si teda do dna, aké to je beznádejné, hľadať si na azete milenca, keď máš už viacero detí a súdne rozhodnutie o rozvode.

Nebolo lepšie v čase chodenia, kedy je sexualita práve preto zakázaná aby vás to citovo nezabilo, zistiť ako sa veci majú? Nebolo lepšie hneď na začiatku, využiť čas kedy spolu nespávame, kvôli uisteniu, či skutočne sú naše záujmy spoločné a či dokážeme spolu pracovať na niečom užitočnom? Či sme na duševnej rovine, povahami a záujmami v jednej rovine ? A najmä,či to je skutočne Božia vôľa aby sme sa zobrali ? Ten čas je totiž práve na toto…

Manželstvo je dnes NAJVIAC napádaná oblasť. Pokiaľ do neho vstúpite a myslíte to vážne, postaví sa proti vám za nejaký čas celé peklo. Musíte žiť v realite, poznať taktiky duchovného boja a budete musieť vedieť s Bohom víťaziť až pokiaľ to, čo by vás chcelo rozbiť neporazíte a nevyženiete preč tak, aby sa to nebolo schopné vrátiť späť a váš život akokoľvek ovplyvňovať. Musíte poznať najmä praktický dopad na konkrétne veci vo vašom živote. Pokiaľ o Bohu a duchovnom svete toho veľa neviete, (je to asi 80% návštevníkov cirkví) je obrovská pravdepodobnosť, že vaše manželstvo skončí po rokoch v konfliktoch alebo priamo v rozvode.

V zboroch, kde sa o vás vôbec nestarajú, kde sa nevenujú mladým mužom aby boli chlapi, čiže v takom priemernom slovenskom zbore, zvyknú naši kazatelia otrepávať dookola jednu hnusnú frázu. Fráza je, že na to aby si mohol vstúpiť do manželstva, “musíš byť zrelý”.

Pokiaľ poznáte priemernú mužskú fyziológiu, chlap úplne mentálne vyzrie tak 35-40 ročný. To nie je nič negatívne, tak to je nastavené, jeho mentálny vrchol, je niekedy v tomto veku. To ale vôbec nie je dôvod byť sám, páve naopak. Šialení pastori vám zas nepovedia, že keď vyzreje “na divoko” bude to presne ako strom ktorý začne beztvaro rásť do cesty, kde každému zavadzia a neskôr ho musia aj tak spíliť a je vlastne k ničomu. Toto sú presne mnohí muži, ktorí sú stále po 30 slobodní.

Vhodného mladého muža rozoznáte podľa toho, či sa stále a bez zaháľania bije, aby išiel vo všetkých aspektoch dopredu. Tí, ktorí sa trhajú, aby si naplnili (zdravé) sny, viac dosiahli, chcú ísť stále dopredu a niečo už za nimi aj je, to sú (väčšinou) tí najlepší.

Ideál je muž ktorí má (zdravé) sny podobné ako vy a robí všetko preto, aby sa tieto sny s Bohom naplnili.

Aby ste ale takého “predátora” dostala, (ak sa to dá tak nazvať, lebo on musí loviť vás) … nesmiete byť sliepka a musíte v živote robiť všetko preto, aby ste ňou ani milimeter nebola 🙁

Obyčajne sú to v zbore lídri a veľmi skoro vyzrejú práve tým, že chcú.

Najmä vás varujem pred mamičkármi, to sú muži duševne závislí od svojej mamičky. Neviete si predstaviť, koľko veľa takých mužov je a v živote by ste nepovedala, akí to sú … Aké katastrofy mamičkári v manželstve robia ! To sú tí najhorší otcovia a manželia vôbec, tam máte rozvod istý do 5 rokov a váš milostný život si ani nechcem predstavovať.

Je rozdiel žiť s mužom, ktorý je stále na jednom mieste, čiže nikde a je rozdiel žiť s mužom, ktorí to ťahá s vami a celou rodinou hore. Ten druhý, to je tá skupina, ktorá už asi vyhynula, ja som takého ale z milosti a bez zásluh odchytila a som veľmi (na rozdiel od väčšiny žien) s ním v manželstve úplne šťastná a som jedna z mála, ktorá je dokonca úplne roztopená …

Môj manžel asi tým že mu to myslí, urobil so mňa, jednej panovačnej, arogantnej a chladnej ženy jeho „nymfomanku“ 🙂 úplne mu oddanú a zaľúbenú po uši.

Určite, váš budúci partner nebude chyby. Ďalší problém tiež je, že jeho osobnosť, to kde sa bude vyvíjať, nemôžte dopredu 100% odhadnúť. (Tým som ale nepovedala, že sa o to nemáte snažiť) Aj pri veľkom „nose“ na ľudí, sa to nedá nikdy na 100%. V tom prípade je teda hľadať Božiu vôľu na modlitbách priam nevyhnutnosť, pričom je dobre odosobniť sa od telesnej krásy vášho partnera, odosobniť sa od romantických naivných predstáv a na život a na smrť sa opýtať Pána, či práve tento človek je pre vás.

OD TOHTO KROKU ZÁLEŽÍ VAŠA BUDÚCNOSŤ !

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *