Milí priatelia, prosíme podporte našu prácu. Môže nám pomôcť úplne každý. Aj 0,50€ je veľký dar a dopredu veľmi ďakujeme. Nadstavte si sumu 0,50€ vo Vašom IB ako pravidelný mesačný dar v prospech občianskeho združenia Pink Cross Slovensko, IBAN: SK89 0900 0000 0050 3210 8529, PayPal: https://paypal.me/pinkcrossslovakia  Veľmi ďakujeme !

Sex mimo manželstva. Tabu téma. Dokonca tak tabu, že sami prekladatelia biblie sa hanbia o nej hovoriť. Dôkaz? V knihe Sudcov 19,2 sa hovorí o žene, ako opustila muža. Ekumenický preklad hovorí, že „Táto vedľajšia žena ho raz v hneve opustila a odišla do otcovského domu,“ katolícky „Vedľajšia žena sa naň nahnevala a odišla od neho do domu svojho otca,“ evanjelický „Jeho vedľajšia žena sa však na neho nahnevala, odišla od neho do domu svojho otca.“ Celkom zhoda, však? Avšak Roháčkov preklad dáva zaujímavú ďalšiu informáciu: „Ale jeho ženina smilnila dopúšťajúc sa nevernosti proti nemu a odišla od neho do domu svojho otca.“ Je evidentné, že ide o protirečenie. Kto má teda pravdu? Domýšľa si niečo Roháček, alebo vynechávajú všetci ostatní?

Autor: Šejk Michal

Pozrime sa na anglické preklady. New International Version hovorí, že mu bola „neverná“, International Standard Version dodáva „sexuálne neverná“, podľa World English Bible sa „hrala na prostitútku (played the prostitute)“. Starý preklad King James hovorí „played the whore„, čo by som preložil ako hrala sa na kurvu, robila sa kurvou, alebo jednoduchšie kurvila. Je možné, že mnohé (nielen) slovenské preklady zatajujú, čo sa v skutočnosti stalo, jednoducho z toho dôvodu, že bolo v origináli použité sprosté slovo?

V Deuteronómiu 22,21 sa píše o žene, ktorá sa vydala a potom sa zistilo, že už nebola panna. Slovenské preklady sa zhodujú v tom, že smilnila. Anglické majú celú škálu toho, čo robila. Webster’s Bible Translation hovorí, že bola „vinná z oplzlosti“. GOD’S WORD® Translation hovorí, že „mala sex pred manželstvom“. New International Version a New Living Translation sa zhodujú v tom, že „bola promiskuitná“. Jubilee Bible 2000 vraví, že „smilnila“. International Standard Version tvrdí, že „konala ako prostitútka“, NET Bible hovorí, že sa tak „správala“. Opäť King James hovorí, že kurvila.

V tomto článku vám ukážem, aký je Boží pohľad na sex mimo manželstva. Ukážem vám, že „slovo Božie je živé a účinné a ostrejšie nad každý dvojsečný meč, a prenikajúce až do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov a spôsobné posúdiť myšlienky a mysle srdca.“ Heb 4,12. Biblia skutočne používa ostrý jazyk a to nielen pokiaľ ide o sex mimo manželstva ale aj inde…. „a ich krv bude vyliata jako prach, a ich telá budú jako lajná.“ Znie to ako scénka z kovbojky z 50-tych rokov ale je to prorok Sofoniáš 1,17. Prečo idem tak do hĺbky so všetkými tými prekladmi? Verím, že „Každé písmo, vdýchnuté Bohom, je aj užitočné na vynaučovanie, karhanie, naprávanie, na výchovné káznenie v spravedlivosti, aby bol človek Boži dokonalý, ku každému dobrému skutku pripravený.“ 2 Tim 3,16-17. Je jasné, že sú časti, ktoré sú dôležitejšie a užitočnejšie, a časti, ktoré sú menej dôležité. Ale všetky sú Božie slovo a boli zapísané nato, aby sme sa z nich mohli učiť. Ako však môžem veriť každému slovu, pokiaľ nemám istotu, že sa ku mne informácia dostala správne? Ako ste videli sami, preklady biblie sa od seba tak líšia, že vydedukovať pravdu niekedy nie je jednoduché. Chcem, aby ste mali istotu, že to, čo vám hovorím, je pravda, preto som predtým, než sa pustím do naozaj tvrdej kázne pre vás pripravil celkom obsiahle informácie o biblii a jej prekladoch, aby som vás mohol dostať do správneho kontextu.

Malé zamyslenie nad prekladmi biblie

Ak si dva preklady biblie v nejakom verši zjavne protirečia alebo hovoria niečo úplne iné, je jasné, že najmenej jeden z nich sa musí mýliť. Zmierte sa s tým. Prečo vôbec existuje toľko prekladov? Ten najlepší dôvod je snaha priniesť ľuďom verný a presný preklad v ich vlastnom jazyku. Druhý a veľmi častý dôvod je preložiť bibliu tak, aby podporovala alebo aspoň priamo nevyvracala vierovyznanie prekladateľa. Áno, učenie biblie neprevzala za svoje na 100% žiadna z väčších cirkví a mnohí radšej vynechajú slová alebo aj celé verše z biblie vo svojom preklade, aby dokázali to, čomu už veria. „Dobre opovrhujete prikázaním Božím, aby ste zachovali svoje podanie.“ Mk 7,9. Napriek týmto (zámerným) zmenám, biblia je stále dosť nepriestrelná.

Ďalším krokom v učení „svojho podania“ je, že vám povedia, že biblia je písaná obrazne a nemôžeme presne vedieť, čo chce povedať. Ak je celá napísaná len obrazne, ak sa nemôžeme spoľahnúť na jej učenie, prečo z nej potom ešte učia? „Divím sa, že tak skoro odstupujete od toho, ktorý vás povolal v milosti Kristovej, k inému evanjeliu, ktoré nie je iné, iba že sú niektorí, ktorí vás nepokoja a chcú prevrátiť evanjelium Kristovo.“ Gal 1,6-7. Falošné učenie by neznelo dôveryhodne, keby sa neopieralo o niečo, čo dôveryhodne znie – Slovo Božie – to znie super dôveryhodne! Pozor, nehovorím, že všetci sú kompletne mimo, iba že žiadna z väčších cirkví neučí biblické učenie na 100%. Niektoré časti učia správne, niektoré nesprávne, niektoré radšej neučia vôbec, často sa radšej vyhýbajú ostrým témam ako je téma tohto článku úplne, aby neprišli do konfliktu s ľuďmi. „Ide mi azda teraz o priazeň ľudí alebo Boha? Alebo sa usilujem zapáčiť ľuďom? Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by som Kristovým služobníkom.“ Gal 1,10. Je pravda, že mnoho častí v biblii je písaných obrazne. To však ešte neznamená, že nemajú jasnú interpretáciu. Biblia používa obrazy presne tým istým spôsobom, ako to robíme my v bežnej reči: všetko, čo píše, je myslené doslovne okrem prípadov, ktoré sú evidentne obrazné. Zámerne poviem nebiblické príklady: vzal som nohy na ramená, je plačlivé počasie, som uťahaný ako pes. Je evidentné, že nemám nohy na ramenách, počasie nespôsobuje skutočný plač, ani že nie som domáce zviera ale obraz, ktorý používam, mi umožňuje komunikovať lepšie. Ježiš používal mnoho podobenstiev – analógií z bežného života – aby názorne a jednoducho poukázal na jednoznačnú realitu. Áno, sú v biblii aj časti, ktoré sú v obrazoch zakódované a bez použitia ďalších pasáží biblie sú nerozkódovateľné. Tých je minimum a je evidentné, že ide o obrazný jazyk: „A ukázal sa veľký div na nebi: žena, odiata slnkom, a mesiac bol pod jej nohami, a na jej hlave koruna z dvanástich hviezd.“ Zj 12,1. Je jasné, že žena nemôže mať oblečené slnko.

Tretím dôvodom pre prekladanie biblie je túžba po zisku. Keď vaša biblia obsahuje presne ten istý text, čo obsahovala tá pred vašou, nemôžete si na ňu dať copyright a zarábať na autorských právach. Preto je potrebné urobiť bibliu, ktorá tvrdí niečo iné, pridať k tomu peknú marketingovú reč ako „dôkladne preložená s prihliadnutím na novo nájdené papyrusy, ktoré sú oveľa staršie než tie, čo sú zdrojom pre vašu súčasnú bibliu“ a biznis je na svete. Hm, to bola pekná obrazná reč „biznis je na svete“. 🙂 „No ľahšie sa pominie nebo i zem, ako by zo zákona vypadla jediná čiarka.“ Lk 16,17. „Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú.“ Mt 24,35, Mk 13,31, a Lk 21,33. Je smiešne, aby niekto predával bibliu s reklamou, že sa skutočné Božie Slovo pominulo ale my sme ho našli. Verím, že Boh dodržal a aj dodrží svoj sľub, a Jeho slovo sa nikdy nepominulo.

Aký preklad teda používať?

Prejdem s vami najpoužívanejšie slovenské preklady a môj názor o každom z nich. Hovorím názor, lebo po prvé neviem si po grécky alebo hebrejsky ani objednať pizzu, je nonsens, aby som tvrdil, že viem o pôvodných jazykoch viac, než ktorýkoľvek prekladateľ. Po druhé prešiel som vo všetkých prekladoch iba všetky sporné miesta, o ktorých som vedel, neprečítal som celú bibliu vo všetkých prekladoch.

Roháčkov preklad vytvoril prof. Jozef Roháček, ktorý bol protestanstký farár. Naučil sa po hebrejsky a grécky aby mohol prekladať bibliu. Ako prvé preložil evanjelium podľa Marka v roku 1910 a kompletnú bibliu vydal v roku 1936. Dnes sa väčšinou používa jeho druhé revidované vydanie z roku 1969. „V preklade išlo o to aby bol čo najvernejšie podaný pôvodný zmysel sv. Písma. Autor preferoval až otrockú presnosť pred štylistickou uhladenosťou. Na miesta kde by mohol byť preklad nezrozumiteľný vložil prekladateľ do textu slová pre lepšie porozumenie textu ale odlíšil ich kurzívou. V prípade, že v slovenčine nenašiel vhodné slovo, vymyslel si vlastné, aby dokonale vyjadril zmysel originálu. Keďže preklad bol robený v prvej polovici 20. storočia, dnes sa môže miestami zdať zastaraný až nezrozumiteľný.“ Wikipédia. Roháčka považujem jednoznačne za najpresnejší slovenský preklad, aj keď je najťažšie čitateľný. Roháček zároveň ale napriek snahe prekladať otrocky presne vložil do prekladu aj čo-to z protestantského chápania viery.

Ekumenický preklad vznikal medzi rokmi 1988 a 2007. Pracovalo na ňom 10 slovenských cirkví. Cieľom ekumenického prekladu bolo vytvoriť preklad biblie, na ktorom sa zhodnú všetky cirkvi. Tým pádom vynecháva celé frázy a niekedy aj verše, aby bola biblia „politicky korektná“. Je to presne princíp, o ktorom som hovoril: miesto toho vziať svoje učenie z biblie vkladajú svoje učenie do biblie a v tomto prípade všetci. Je to zrejme najnepresnejší mainstreamový preklad biblie (sekty doťahujú nepresnosti na úplne novú úroveň :)). Na druhú stranu veľká výhoda tohto prekladu je, že používa súčasný moderný jazyk a je to určite najľahšie a najpríjemnejšie čitateľný slovenský preklad.

Evanjelický preklad kombinuje výhody Roháčka a ekumenického prekladu: Nie je síce tak presný ako Roháček, ale určite je druhý po ňom, niektoré miesta dokonca prekladá lepšie, a nie je tak dobre čitateľný ako ekumenický ale určite je druhý po ňom.

Katolícky preklad kombinuje nevýhody Roháčka a ekumenického prekladu: Nie je síce tak ťažko čitateľný ako Roháček, ale tiež používa starší jazyk a určite je druhý po ňom, a je podobne nepresný ako ekumenický preklad. Čo teda používať?

King James Version je anglický preklad, na ktorom pracovalo 54 členov cirkvi Church of England. Všetko to boli ľudia, ktorí ovládajú viacero jazykov, rekordér spomedzi nich ovládal až 16 jazykov, existujúcich aj mŕtvych, teda nešlo len o ľudí ovládajúcich jazyky, v ktorých bola biblia pôvodne napísaná – hebrejsky, grécky a aramejsky – ale aj mnohé okolité jazyky a teda chápali vývoj slov v oveľa hlbšom kontexte. Títo ľudia boli rozdelení do šiestich komisií, z ktorých každá prekladala samostatne a potom vzájomne porovnávali svoje preklady. Práce na preklade trvali 7 rokov a bol vydaný v roku 1611. V dnešnej dobe je známa a používaná jeho revízia z roku 1769 v ktorej bol aktualizovaný pravopis na modernejší, avšak slová pôvodného prekladu z roku 1611 ostali zachované.

Neviem hebrejsky či grécky ani objednať si pizzu. Myslím, že to, ako King James vznikal, ho kvalifikuje na to, aby mohol byť absolútne presný. Ktokoľvek by tvrdil, že nie je, si väčšinou tiež nevie ani objednať grécky pizzu, nieto aby sa mohol porovnávať s vedomosťami mužov, ktorí na príkaz kráľa Jakuba urobili tento preklad. Moja skúsenosť je taká, že som roky používal slovenský ekumenický preklad a mal som mnoho nejasností ohľadom viery. Keď som začal používať Roháčka, väčšina nejasností sa rozplynula doslova pri prvom prečítaní. Ale aj Roháček obsahuje niekoľko protirečení, o ktorých viem. Keď som začal porovnávať s King James, všetky nejasnosti, ktoré som mal v Roháčkovi, zmizli pri prvom prečítaní. Nepoznám jediné protirečenie v preklade King James a čím viac ho študujem, tým viac som presvedčený, že ho ani nenájdem.

Tento úvod slúžil na to, aby som vás dostal do správneho kontextu. Dovolil som si za účelom tohto článku vyberať zakaždým preklad, ktorý je čo najčitateľnejší, zároveň aby bol čo najbližšie King James verzii, v prípade potreby som tieto preklady aj upravil, aby viacej pripomínali King James. Čo v skutočnosti vlastne hovorí ktorý slovenský preklad si viete ľahko overiť napríklad na mojabiblia.sk, kde majú dobrý nástroj na čítanie vo viacerých prekladoch naraz. Vždy uvádzam odkiaľ citácia z Písma pochádza, keď nejakú používam.

Tak o čo, kurva, ide?

Práve o to slovo! Boh používa o sexe mimo manželstva veľmi tvrdý jazyk, o ktorý je slovenský čitateľ biblie ochudobnený. Pri slove smilnica si najskôr asi predstavíte ženu upaľovanú na hranici niekedy v stredoveku. Slovo smilnica znie biblicky, veľmi duchovne, ale nie je to slovo používané v našej bežnej reči. A myslím si, že jazyk, ktorý používa 400 rokov stará anglická biblia je omnoho živší a aktuálnejší, než nájdete v ktorejkoľvek našej. King James často hovorí slovo whore, čo sa dá preložiť ako kurva, prostitútka, štetka, hriešnica, suka, a slovo harlot, čo znamená podľa googlu neviestka, prostitútka, kurva. Myslím, že pod týmito slovami si ľahko predstavíte o aké ženy ide. A to aj v doslovnom význame ako prostitútky, aj ženy, ktoré sú tak nazývané skôr v prenesenom význame, ktoré nie sú platené za sex s ľuďmi, kde slovo kurva značí viac jej povahu než povolanie.

Cudzoložstvo a smilstvo

Biblia rozlišuje dva druhy sexu mimo manželstva, cudzoložstvo a smilstvo. Cudzoložstvo je sex, ktorý ma mimo manželstva niekto, kto v manželstve je. Smilstvo je sex, ktorý majú ľudia, ktorí v manželstve nie sú. Teda ak napríklad vydatá žena má sex s neženatým chlapom, žena cudzoloží, muž smilní. Rozdiel sa môže zdať nevýrazný, pretože obe veci sú zlé a Bohom zavrhované, ale je potrebné urobiť toto rozlíšenie, pretože biblia sa stavia inak k jednému a druhému. Dáva odlišné tresty, odlišné rady, preto sledujte, ktoré slovo používam, lebo je to práve to, o čom hovorím.

Nescudzoložíš!“ Ex 20,14 a Dt 5,18.

To je jednoznačné prikázanie a je to jedno z 10 Božích prikázaní, ktoré dal Boh Izraelskému ľudu na hore Sinaj. Biblia obsahuje stovky rôznych prikázaní a odporúčaní, nescudzoložíš je siedme z desiatich najpodstatnejších. Okrem „morálneho zákona“ (biblia ho tak nenazýva) obsahuje starý zákon aj zákony a nariadenia, ktoré boli právnym systémom starovekého Izraela a vyvodzovali dôsledky porušenia morálneho zákona. Pozrieme sa spolu bližšie na tieto zákony:

A človek, ktorý by sa dopustil cudzoložstva s niečou ženou, ktorý by zcudzoložil so ženou svojho blížneho, istotne zomrie i cudzoložník i cudzoložnica.“ Lev 20,10. Taký tvrdý bol zákon ohľadom cudzoložstva. Čo v prípade, ktorý som spomínal hore, keď jeden z páru cudzoloží a druhý smilní? „Keby bol niekto najdený, že leží so ženou, vydatou za muža, vtedy zomrú obidvaja, i muž, ktorý ležal so ženou, i žena.“ Dt 22,22. Bez ohľadu na to, či bol sám ženatý alebo nie.

Čo teda v prípade smilstva? Tu je riešenie prípadu pri zasnúbenej žene: „Keby sa stalo, že by dievka, panna, bola zasnúbená mužovi, a našiel by ju nejaký muž v meste a ležal by s ňou, vtedy vyvediete obidvoch ku bráne toho mesta a uhádžete ich kamením a zomrú, dievku preto, že nekričala súc v meste, a muža preto, že ponížil ženu svojho blížneho, a tedy odpraceš také zlo zo svojho stredu. Ale keby našiel muž zasnúbenú dievku na poli a keby jej ten muž urobil násilie a ležal by s ňou, vtedy zomrie muž, ktorý ležal s ňou, iba sám. Ale dievke neurobíš ničoho; dievka nemá hriechu, pre ktorý by mala zomrieť, lebo vec je tá istá, jako keby povstal niekto na svojho blížneho a zavraždil ho. Lebo ju našiel na poli; zasnúbená dievka kričala, a nebolo nikoho, kto by ju bol zachránil.“ Dt 22,23-27.


.

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *