Milí priatelia, prosíme podporte našu prácu. Môže nám pomôcť úplne každý. Aj 0,50€ je veľký dar a dopredu veľmi ďakujeme. Nadstavte si sumu 0,50€ vo Vašom IB ako pravidelný mesačný dar v prospech občianskeho združenia Pink Cross Slovensko, IBAN: SK89 0900 0000 0050 3210 8529, PayPal: https://paypal.me/pinkcrossslovakia  Veľmi ďakujeme !

„Chcem si užívať a nechcem sa viazať.“ Tak spolu choďte na autodróm. Určite si to užijete a nemusíte sa tam viazať. 🙂 Ale čo sa týka sexu s niekým, už viete, že pred Bohom je absolútne záväzný. Ale aj vy ostanete ako papiere, ktoré boli spolu zlepené a potom od seba odtrhnuté, už zo seba nedáte úplne dole lepidlo ani zvyšky druhého papiera. Dobre vieš, že celkom bez citov to nejde. Pripúšťam, sú aj ľudia, ktorí úprimne chcú vzťah iba na sex a vôbec ich to neštve, a nepociťujú akúkoľvek záväznosť, ale tí, ak náhodou objavili tento článok, určite sa nedočítali cez prvý odstavec. „Preto (nie preto, že neprečítali môj článok 🙂 prečítajte si kapitolu pre kontext) ich tiež aj Bôh ta vydal v žiadostiach ich srdca do nečistoty, aby prznili svoje telá medzi sebou,… A jako neuznávali za hodné a potrebné mať Boha v pravej známosti, tak ich aj Bôh vydal v zavrhnutú myseľ, aby robili to, čo sa nepatrí…“ Rim 1,24 a 28.

„Musíme zistiť, či sme si kompatibilní.“ Poviem vám novinku: ak je jeden z vás muž a druhá žena, ste kompatibilní! A môžete si to aj užívať. Bod G je len 5-8cm hlboko. Má menšieho? Dobrá správa, klitoris je úplne vonku. Opačný extrém? Moc veľký? Ak si už mala menštruáciu, mala by sa ti tam zmestiť hlava novorodenca. Bohužiaľ mnohí ľudia zisťujú, či sú si kompatibilní v telesnej oblasti a až potom rozmýšľajú, či z toho môže byť nejaký vzťah. Novinka 2: Musíte sa spolu naučiť nažívať v emocionálnej oblasti, duchovnej oblasti, finančnej, organizačnej a neviem ešte v akej každej, prečo si myslíte, že v telesnej je to iné?

„Veď o nič nejde.“ Nie? Prečítaj si znova tento článok.

Dôvody proti

„Môže azda človek chodiť po žeravom uhlí a nepopáliť si nohy? Takto pochodí ten, čo vchádza k žene svojho blížneho, nebude bez viny, ktokoľvek sa jej dotkne.“ Pr 6,28-29. Aké sú teda následky?

„Avšak ten, kto cudzoloží so ženou, nemá rozum; chce si zničiť život, kto tak činí. Stihne ho bitka i potupa a jeho pohana nemôže byť zotretá. Lebo žiarlivosť robí muža zúrivým, v deň pomsty nepozná zľutovania. Nedbá na nijaké výkupné a neuspokojí sa, ani keby si mu dal veľký úplatok.“ Prís 6,32-35. Áno, pre cudzoložstvo ale aj pre smilstvo môžeš dostať poriadne cez držku. A nemusí to byť len od žiarlivého manžela. V prípade Amnona, ktorý znásilnil Támar, o ktorom som písal vyššie, Amnona zabil jeho brat Absalom o celé dva roky neskôr. (2 Sam 13.)

„Kto miluje múdrosť, pôsobí otcovi radosť, ten však, čo sa stýka s kurvami, premrhá majetok.“ Prís 29,3. Ďalší dôvod je, že prídeš o prachy. A nemusí ísť len o platenie prostitútkam, zlatokopky myslím nie sú o nič lacnejšie. 😉 Zaujímavo to prekladá King James, kde hovorí „spendeth his substance“. Substance je doslova istina. Ak máte v dobrých investíciách uloženú poriadnu istinu, dostatočný základ, môžete žiť z úrokov, ktoré tá istina produkuje a stále bohatnúť. King James tak nejako naznačuje, že spotrebujete peniaze, ktoré vám to umožnia, svoj základ, ktorý ste predtým mali, a tak skončíte na mizine.

Toto je môj obľúbený argument: „Všetkým kurvám dávajú mzdu, ale ty si dávala svoju mzdu všetkým svojim milencom a podplácala si ich, aby vchádzali k tebe zo všetkých strán pre tvoje kurevníctvo.“ Ez 16,33. Ako sa pozerá Boh na sexuálny život mimo manželstva? Dáva viacej za pravdu prostitúcii, než mileneckým vzťahom. Prostitútka robí niečo zlé ale aspoň má za to peniaze a ty to robíš zadarmo? 🙂

Silné dôvody proti sú aj celkom prirodzené evidentné následky a aj tie, ktoré nie sú tak ľahko pozorovateľné a v hollywoodských filmoch ich neuvidíte vôbec: Cudzoložstvo rozvracia rodiny, pôsobí mnoho bolesti, detí bez normálnej rodiny, zranenia na celý život, rozvody, chorobnú žiarlivosť. Smilstvo nebuduje ale vzďaľuje ľudí od seba, vytvára sebectvo, neistotu a prostredie, v ktorom je dieťa viac problém ako dar (chudák deti, ktoré majú odmala pocit, že sú problém).

Vycvičiť sa v disciplíne je tiež veľmi dobrý dôvod, prečo nesmilniť. Mal som rande so slečnou, ktorá spala s cca 30-40 mužmi. Ukázala na ľudí všade naokolo v podniku a vysvetľovala mi, že všetci podvádzajú svojich partnerov. Sotva pripúšťala možnosť, žeby to mohlo vôbec byť inak. Taká predstava bola úplne mimo jej reality. A jej predstava zase mimo tej mojej. 🙂 Sotva si vedela predstaviť moje ambície, že keby som mal jednu ženu a to na celý život, budem s tým úplne fajn. 🙂 A o tom je disciplína. Ak dokážeš nespať s viacerými, kým nájdeš toho pravého a nespať s tým pravým, kým si ho nevezmeš, ostať mu potom verný už nie je taká veľká vec.

Nechať si to pre toho špeciálneho človeka. To je argument, ktorý je najmä medzi kresťanmi dosť rozšírený a ja ho považujem za správny, ale slabý. Môže to pre teba fungovať ako motivácia a to čím viac z týchto faktorov sú platné pre teba: si pokojná povaha, mladý človek, možno 18-19 rokov, máš dobré kresťanské vychovanie, vzťahy moc neriešiš, ani sa nepovažuješ za atraktívneho a nič neočakávaš, ale si veľký romantik a zrazu sa objaví tá pravá, a „ani sa nenazdáš“, ste svoji. Myslím si, že toto je prototyp človeka, ktorého to motivuje. Ak si ale ako ja, cholerik, 22 rokov, ex-ateista, ktorý randí od 14-tich, fešák, romantik, a „tá pravá“ ťa odmietla pred takmer tromi rokmi, keď si ju požiadal o ruku, budeš asi potrebovať silnejšie motivácie.

Najväčšie dôvody

Vyprovokuješ proti sebe Boha a on ťa bude strašne trestať. „Ale mám niečo málo proti tebe: že necháš ženu Jezábeľ, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňou, učiť a zvádzať mojich sluhov, aby smilnili a jedli obetované modlám. A dal som jej čas, aby učinila pokánie zo svojho smilstva, ale neučinila pokánia. Hľa, ja ju hodím na ležisko i tých, ktorí cudzoložia s ňou, do veľkého súženia, keď neučinia pokánia zo svojich skutkov. I jej deti pobijem smrťou, a zvedia všetky sbory, že ja som, ktorý zpytujem ľadviny a srdcia, a dám vám jednému každému podľa vašich skutkov.“ Zj 2,20-23. Niekto priniesol falošné učenie do cirkvi, učí a zvádza? Boh ju hodí do veľkého súženia a deti autorky falošného učenia zabije.

Kráľ Dávid ako najlepší kráľ Izraela mal až jeden skutočne veľký prešľap. Scudzoložil s Batšebou, ženou jedného z jeho veliteľov Uriáša Hetejského, ona otehotnela a tak dal Dávid zabiť Uriáša, nariadil, aby ho ostatní opustili v boji, a vzal si jeho ženu. Následky boli katastrofálne ako hovorí prorok Nátan: „Prečo si tedy opovrhnul slovom Hospodinovým, aby si učinil to zlé v jeho očiach? Uriáša Hetejského si zabil mečom a jeho ženu si vzal sebe za ženu a jeho si zavraždil mečom synov Ammonových. Preto teraz neuhne meč z tvojho domu až na veky, pretože si mnou opovrhol a vzal si ženu Uriáša Hetejského, aby ti bola ženou. Takto hovorí Hospodin: Hľa, ja vzbudím proti tebe zlé z tvojho domu a vezmem tvoje ženy pred tvojimi očima a dám ich tvojmu blížnemu, a bude ležať s tvojimi ženami pred očima tohoto slnca. Lebo ty si to urobil tajne, ale ja učiním túto vec pred celým Izraelom a pred slncom. Vtedy povedal Dávid Nátanovi: Zhrešil som Hospodinovi. A Nátan riekol Dávidovi: Aj Hospodin preniesol tvoj hriech, nezomrieš. Ale preto, že si dal tou vecou nepriateľom Hospodinovým príčinu, aby sa rúhali, preto i syn, ktorý sa ti narodil, istotne zomrie.“ 2 Sam 12,9-14. Dávidov trest? Vojny až na veky. Od Dávidových čias prešlo takmer 3000 rokov a Izrael skutočne nemal mier. Jeho konkubíny, ktoré mal, dal jeho blížnemu – vyspal sa s nimi jeho syn Absalom a to tak, že si postavil na to stan na streche paláca, aby každý dobre videl, čo robí. (2 Sam 16,21-22.) Dieťa z cudzoložstva ochorelo a zomrelo po siedmich dňoch. A keďže si Dávid uvedomil a vyznal svoj hriech okamžite po napomenutí prorokom Nátanom, Boh sa nad ním zmiloval a nechal ho nažive. „Hospodin preniesol tvoj hriech, nezomrieš.“ Kam ho preniesol? Zomrel jeho syn.

My, Bohu žiaľ, nemáme proroka Nátana, ktorý by nám oznámil náš hriech a jeho následky. Potom sa môžu diať katastrofy, ktoré nebudeme vedieť, čomu pripísať ale môže to byť tým. Čo je ale isté je, že Boží postoj ku cudzoložstvu a smilstvu sa nemení. „Čo bolo, to i bude, a čo sa dialo, to sa i bude diať, ani nieto ničoho nového pod slnkom.“ Kaz 1,9. „Ľahšie sa pominie nebo i zem, ako by zo zákona vypadla jediná čiarka.“ Lk 16,17.

Nezabudni, na ceste do neba sú tvoje dobré a zlé skutky úplne bezpredmetné. Žiadne cudzoložstvo ti nezabráni sa tam dostať, žiadne tvoje dobré skutky ťa tam nedostanú. Jediné, na čo sa prihliada je, čo si urobil so správou o tom, že Ježiš ťa spasil. Stačí Ho prijať a vyznať, a si tam. Prečo potom nehrešiť? A čo tento život? Nie je dosť dobrý dôvod, aby ťa Boh netrestal v tomto živote? Ani kráľa Dávida neušetril a ten bol jeden z Jeho možno 4-5 najväčších obľúbencov z celej biblie. „Ak spravodlivý dosahuje odplatu na zemi, o čo viac bezbožný a hriešny!“ Pr 11,31.

„Počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom.“ Pr 9,10. Slovenské preklady sa zhodujú na slove bázeň. Čo vlastne to slovo znamená? Väčšina ľudí sa zhoduje, že to má byť úcta alebo rešpekt. Ale biblia opakovane spája bázeň a chvenie (Ž 2,11, Jer 30,5, Job 4,14, 1 Kor 2,3, 2 Kor 7,15, Ef 6,5, Fil 2,12). Vec je taká, keď máš pred niekým rešpekt, nezačneš sa z toho chvieť. 🙂 King James používa slovo fear – strach – a myslím, že veľmi dobre vystihuje podstatu tejto rady. Prečo vás straším? Lebo úcta, rešpekt, či túžba nechať si to pre toho pravého niekedy nestačia. Možno stačia, keď sedíte doma a čítate knižky, ale keď ste osamote s krásnou slečnou, ktorej sa páčite a ona nenápadným ale tým najpríťažlivejším štýlom ukazuje svoje telesné prednosti, a hľadá zámienky ako sa vás dotýkať, vtedy všetky pozitívne motivácie idú bokom a zostáva len nasadiť najtvrdší kaliber – strach. Biblia píše o strachu skutočne veľa. Keď si nájdete všetky prikázania o ňom, zistíte, že je jediný strach, ktorý je správny, a to z Boha. Strach z čohokoľvek iného je potom z nedôvery k Bohu a zase opakovane prikazuje nebojte sa. A počiatok múdrosti je strach pred Hospodinom. Je to základ toho, aby sme vedeli konať múdro.

„Ale cieľom prikázania je láska“ 1 Tim 1,5.

„Lebo celý zákon je naplnený v jednom slove, v tom: Milovať budeš svojho blížneho jako samého seba!“ Gal 5,14.

„Veď prikázania: nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nevydáš krivé svedectvo, nepožiadaš, a ak je nejaké iné prikázanie, v tomto slove sú zhrnuté: Miluj blížneho ako seba samého.“ Rim 13,9.

Načo sú nám potom ešte všetky prikázania? Cieľom prikázania je láska. Nestačí nám potom to jediné – milovať svojho blížneho ako seba samého? Zjavne nestačí, lebo nevieme ako na to. Lebo nám naša kultúra a filmy nahovorili, že najväčším prejavom lásky je sex. Svadbou dnes končia už len rozprávky. Romantické filmy končia sexom, realistické ho majú niekde uprostred a filmy pre dospelých ním začínajú. 🙂 Mimochodom, všimli ste si nepomer medzi „nudným“ manželským sexom a cudzoložstvom či smilstvom, ktoré ukazujú? Nie je teda nijakým prekvapením ak aj chceme vyjadriť lásku ale vyjadríme ju nesprávnym spôsobom. Cieľom každého prikázania je láska. Keď chceme vyjadriť lásku správnym spôsobom, mali by sme poznať Božie prikázania viac ako reklamné slogany na kondómy a prípravky na erekciu. Preto je dobré študovať bibliu. V tomto článku som citoval mnoho miest z nej. Zďaleka nie všetky. Keď chcete vedieť viac o téme tohto článku, prečítajte si každú kapitolu, z ktorej niečo citujem, priamo z biblie. Je tam toho ešte oveľa viac.

Sex mimo manželstva nie je láska. Ukázal som vám Boží pohľad na vec a aké sú následky od Boha aj od ľudí. Ukázal som vám, že smilstvo nie je láska, aj keď sa tak maskuje. Ak ste ale ako ja, vychovaní našou kultúrou a máte už čo-to nesprávne za sebou, možno si aj tak občas poviete, že by ste to predsa riskli. „Veď je to môj život!“ Práveže nie. Je to aj život toho druhého. Aj jeho vystavuješ tomu hriechu, za ktorý Boh trestá ľudí aj celé národy, aj jeho vystavuješ jeho následkom. Nezomrelo len Dávidovo dieťa, ale aj Batšebino. Ak toho druhého skutočne miluješ, nechceš preňho nič zlé. A ak chceš preňho bezvýhradne len to dobré, je načase začať vyberať prsteň, bude to krásny život. 🙂

„Manželstvo nech majú všetci v úcte a manželské lôžko nech je nepoškvrnené, lebo smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť sám Boh.“ Heb 13,4.

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *