789

Ako príklad uvediem blog, ktorý asi patrí nejakej sionistickej sekte. Autorom textu je sionista Dr. Arnold Fruchtenbaum známy šírením pocitov o židovskej nadradenosti. Na spodok blogu je vhodne umiestnený hexagram (symbol Bála)

Blog sa volá : Rozvod a ďalšie manželstvo podľa Novej zmluvy

Prečo bol ten blud napísaný? Kresťania majú medzi sebou veľké množstvá rozvodov. Rozvádzajú sa preto, lebo nikto ich v mladosti neučí základné aspekty fungovania manželstva. Keď majú medzi sebou kopec dvakrát ženatých na kľúčových miestach, tak druhý sobáš proste zlegalizujú ako čiernu stavbu. V mladosti sa skôr naučia, že čo Ježiš povedal, to nie je vôbec podstatné …

Autor predpokladá, že ho budú čítať v prvom rade ľudia, ktorí nechcú študovať Písmo a preto im ho vykladá “žid”, lebo židia “sú tí vyvolení” … Samozrejme, nehľadajú sa argumenty, ale pocity. Respktíve sú zvyknutí nadradiť pocity nad logiku, čo je napríklad podmienka slniečkárstva a v charo zboroch je to úplne normálne. Odkazy z Biblie na mnohé tvrdenia sú fejkové. To znamená, že autor na podporu jeho tvrdenia uvedie nejaké odkazy na verše, ale nenapíše už aké sú to verše, sú tam iba čísla a skratky. To preto, lebo sa predpokladá, že čitateľ nechce prísť o dobrý pocit a vôbec si nebude chcieť veci dohľadať a najmä nie rozmýšľať. Slniečkársky sa žongluje s argumentami postavenými na ničom a tak vzniká pocit dôveryhodnosti.

Poďme si rozobrať tie štyri argumenty od hora po spodok, podľa titulného obrázka :

1. Argument číslo 1 dali úplne hore, aby sa ten dobrý pocit zvýšil. Nenapísali síce, že napríklad kňazi (ľudia,ktorí slúžia naplno Bohu) mali zakázané zobrať si aj vdovu, (okrem vdovy po kňazovi), že niečo na tom asi bude … ale načo hlupáčikov vyrušovať.

2.Autor vyslovene klame. Ježiš JASNE A NIEKOĽKOKRÁT povedal, že máte zostať po rozvode sami bez toho, či váš predošlý partner je alebo nie je veriaci Mat.19-8, Mar 10-10 Rím 7:2-3 (nájdite si tie verše a nahlas si ich prečítajte) Je tam jasne napísané “KTOKOĽVEK prepustí ženu a zoberie si druhú… Nie je tam napísané, že “ak ako neveriaci”. Ale KTOKOĽVEK. Ak sa oženíte alebo vydáte druhý krát, žijete v stave trvalého cudzoložstva bez božej priazne. Jediný kto vám bude žehnať je Satan, aby naviedol na hriech aj druhých. To znamená, že budete príkladom pre druhých manželov – ako riešiť problémy. Teda riešiť tak, že sa rozvediete.

Ak si nájdete mladšiu partnerku, začnú to po vás kresťanskí muži opakovať a budú v tom vidieť východisko. Za to nesiete pred Bohom zodpovednosť a vinu. To preto vás diabol za toto doslova požehná, teda spôsobí že sa vám istým spôsobom bude dariť. Myslite ale na to, že cudzoložníci nebudú dediči Božieho kráľovstva a tí ktorí navádzajú na hriech ostatných, by bolo lepšie ak by si dali oslí žarnov na krk a skočili do vody. (Mat 18:6)

3.Ak došlo k rozvodu na “žiadosť neveriaceho”, nie je v Písme NIJAKÝ argument na druhý sobáš. Ako som predpokladala, začnú používať spojenie “nie je otrocky viazaný” a zdôvodňovať si tým druhý sobáš. Nebyť otrocky viazaný NEZNAMENÁ legalizáciu druhého sobáša !!!

Prečítajte si to pozorne : 1. Kor 7-14 Lebo neveriaci muž je posvätený ženou, a neveriaca žena je posvätená mužom, bratom. Ináče by vaše deti boly nečisté, ale teraz sú sväté. 15 Ale ak neveriaci ide ta, nech ide. V takých veciach brat alebo sestra nie je rabom, ale ku pokoju nás povolal Bôh.

Z celej kapitoly 14 vyplýva, že sa nemáte rozvádzať a ak sa rozvediete, máte byť sami. Prosím vás otvorte si láskavo Bibliu a začnite si tú kapitolu čítať. O tom je asi prvých 15 veršov !!! Čo sa týka 13,14 verša, z toho jasne vyplýva, že ak sa rozvediete, vaše deti budú nečisté. Tým, že v manželstve zotrváte, budú posvätené vami, t.j. v budúcnosti skôr nájdu Boha a Jeho hodnoty, ak sa nerozvediete. Viera vašich detí je do značnej miery závislá na vás, aj po 18 roku ich života. Vtedy podľa mňa dokonca viac, ako keď sú malé. Vo verši sa ale píše, “ŽE AJ NAPRIEK TOMU” ak sa váš neveriaci partner s vami chce rozviesť, nemáte mať postoj “prosíkať ho” a vynucovať si jeho “milosť” t.j. žiť vo vzťahu kde ste “otrocky viazaná”, ale v tom prípade pristúpte na rozvod. Vy nemáte byť jeho otrokom a nemáte byť k nemu otrocky viazaná. To je všetko, o čo v tom verši ide a ten verš rieši NIE DRUHÝ SOBÁŠ, ALE DETI !!!!!!!

toto je originál grécky verš 1 Kor 7-15 : εἰ δὲ ὁ ἄπιστος χωρίζεται, χωριζέσθω: οὐ δεδούλωται ὁ ἀδελφὸς ἢ ἡ ἀδελφὴ ἐν τοῖς τοιούτοις: ἐν δὲ εἰρήνῃ κέκληκεν ὑμᾶς ὁ θεός.

slovo δεδούλωται znamená v negatívnom zmysle, podriadenie sa menejcennej, nízkej, podlej, prízemnej, nelegitímnej moci a vydanie samého seba do podriadenosti alebo otroctva takejto sile. KJV slovo δεδούλωται prekladá “bondage” čiže “jarmo, obmedzenie a poddanstvo ale v gréčtine má toto slovo viac menej plne duševný zmyslel.

KJV: But if the unbelieving depart, let him depart. A brother or a sister is not under bondage in such cases: but God hath called us to peace.

Kde sa tam teda píše, že sa môžte vydať znova ? NIKDE !!! Toto sa tam nikde nerieši. Veď Ježiš JASNE niekoľkokrát povedal, že po rozvode sa NESMIETE vydať druhýkrát. Samotná celá 7 kap. Korintským o tom jasne hovorí… Ako môže niekto takto ľudí klamať ?

Argument 4 predstavuje vetu roka a vrchol farizejstva autora. Najviac sa mi ľúbi, ako len tak z brucha hodí do pľacu, že citujem

“bez ohľadu na to, koľkokrát sa v minulosti oženil alebo rozviedol, znovuzrodením sa z neho stáva nové stvorenie (2 Kor 5:17), všetky hriechy sa mu odpúšťajú a môže uzavrieť ďalšie manželstvo.”

Samozrejme, verš vytrhnutý z kontextu. 2.Korintským kapitoly 4,5,6 hovoria o úzkom živote s Ježišom, to je život ktorý Ho rešpektuje. Čiže aj Jeho výroky o tom, že ak ste sa rozviedol, je druhý sobáš akt trvalého cudzoložstva. Mat.19-8, Mar 10-10 Rím 7:2-3

Nebudem už písať ako pľuje do očí ľuďom, čo berú Písmo vážne a dajme tomu čakajú na restorizáciu manželstva a bojujú zaň. Ak sa z človeka stane nové stvorenie a sú mu odpustené hriechy, to neznamená, že prestal niesť zodpovednosť za svoje skutky v minulosti. Ak si vrah a hriechy Ti boli odpustené, neznamená to že sa môžeš vyhýbať zodpovednosti. Za svoje skutky by si síce mal prijať Božie odpustenie, ale zároveň by si mal odsedieť v base roky za vraždu. Ak máš pedofilné sklony mal by si sa liečiť aby tvoja úchylka zmizla a určite by si sa nemal zamestnať ako personál v škôlke. Chápeš ? Je to o zodpovednosti za Tvoju minulosť. Ak si alkoholik a Ježiš ťa oslobodil, ty nesmieš už VÔBEC PIŤ. ZNOVUZRODENIE NIE JE DÔVOD ABY SI ODZNOVA ZAČAL PIŤ, v tkzv. “slobode”.

Ak si sa rozviedol pravdepodobne si zničil niekoho život a porobil veľa zla. Ostali po tebe deti. Kde je tvoja zodpovednosť za to ? V ďaľšom parnerovi? Sloboda v Kristovi nie je zámienka, aby si sa vyhýbal zodpovednosti.

„Lebo vy ste k slobode povolaní, bratia. Len aby vám sloboda nebola zámienkou (povoľovať) telu, ale v láske slúžte si vospolok.“ (Gal 5,13)

„Bieda a hanba stihne toho, kto nedbá na karhanie, ale dôjde cti, kto si všíma karhanie.“ (Pr 13,18

„Ak si niekto odvracia ucho, aby nepočul naučenie, aj jeho modlitba je ohavnosťou.“ (Pr 28,9)

„Buďte však činiteľmi slova, a nielen poslucháčmi, ktorí oklamávajú sami seba.“ (Jk 1,22)

„Ale kto sa zahľadel do dokonalého zákona slobody a vytrval nie ako zábudlivý poslucháč, ale ako činiteľ skutku, ten bude blahoslavený vo svojom konaní.“ (Jk 1,25)

„Ste slobodní, no nie ako tí, ktorým sloboda slúži na zastieranie zloby, ale ako Boží služobníci.“ (1Pet 2:16)

Autorovi a človeku ktorý toto treskol na internet: Matúš 18-6 : a ktokoľvek by pohoršil jedného z týchto maličkých, veriacich vo mňa, tomu by bolo užitočnejšie, aby bol zavesený oslí žernov na jeho šiju, a aby bol ponorený do hlbiny mora. 7 Beda svetu pre pohoršenia. Lebo pohoršenia musia prijsť, ale beda človekovi, skrze ktorého prichádza pohoršenie.

Manželia, ktorí si obnovili svoje manželstvo s Bohom : https://youtu.be/AljWPddNDgw

Bohoslužba Hillsong : https://videopress.com/v/l8K0mXrZ

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *