Skutočne existujú dopady predmanželského sexu pre budúce manželské šťastie?

Nad touto otázkou sa zamýšľa veľa mladých ľudí. Aj keď máte kresťanské zázemie a vyrastáte v kresťanskom prostredí ktoré učí že sex pred svadbou je nesprávny, mnohí uvažujú, čo také môže okrem nechceného tehotenstva alebo nakazenia sa infekciou pri predmanželskom sexe nastať ?

Desaťročia neustále vychádzajú na povrch rôzne nové údaje ktoré dokazujú, že predmanželská sexuálna aktivita je spojená s podstatne zvýšeným rizikom rozvodu. A keďže takmer všetci ľudia si dnes želajú vstúpiť do manželstva ako to posledné, toto nie je zanedbateľná vec a mladiství a dospievajúci by to mali zobrať do úvahy.

Poďme sa pozrieť na niekoľko popredných štúdií zameriavajúcich sa na populáciu/obyvateľstvo (vedecky) skúmajúce túto otázku a to, čo zistili.

Kahn a London, 1991
Štúdie Národného prieskumu rastu/vývoja rodiny (National Survey of Family Growth) ukazujú, že ženy ktoré sexuálne žijú spolu s partnerom pred uzavretím manželstva alebo ktoré majú predmanželský sex, majú vyššiu pravdebodobnosť rozpadu manželstva na rozdiel od žien, ktoré boli ako nevesty panny. Vedci tiež vysvetľujú, že aj keď brali do úvahy rôzne aspekty medzi skupinami panien, panicov a tých ktorí už mali pohlavný styk, ako napríklad sociálno – ekonomické aspekty, rodinné zázemie, ako aj postojové a hodnotové rozdiely, tí ktorí už neboli panici alebo panny smerujú k oveľa vyššiemu riziku rozvodu než tí, ktorí pohlavný styk nemali. [1]

Laumann, Gagnon, Michael a Michaels, 1994
Vplyvné a vysoko rešpektované National Health a Social Life Survey vedené pri Univerzite v Chicagu, v prvej vážnej a plne uznávanej štúdií sexuálneho správania sa v Amerike, zistili očividné a výrazné spojenie medzi predmanželským sexom a zvýšeným rizikom rozvodu.

Autori vysvetľujú:
„U oboch pohlaví vidíme, že panny a panici majú prvé manželstvá výrazne stabilnejšie…“ [2]

„Výskum potvrdzujú výsledky zistené Kahn a London… Panny a panici majú oveľa nižšiu mieru odlúčenia, separácie a rozvodu.“ [3]

Taktiež u tých, ktorí mali predmanželský sex alebo viac partnerov je viac pravdepodobné, ­- že všetko bude rovnaké aj po svadbe — teda budú neverní po zvyšok svojho života v porovnaní s manželskými pármi, ktoré vstupujú do manželstva bez predmanželského sexu. “ [4]

Vyšší rozmach manželskej nevery medzi tými čo mali predmanželský sex je predpokladom vyššej pravdepodobnosti rozvodu u nich, zatiaľ čo tí ktorí sú pannami a panicmi majú väčšiu pravdepodobnosť, že sa rozvodu vyhnú. [5] V podstate tí ktorí nie sú panici vychádzajú z toho ako tí, ktorých manželstvo typicky ujmu utrpí, zatiaľ čo panny a panici ako tí, ktorých manželský zväzok bude trvalý.

Heaton, 2002
V tejto štúdii, pri pohľade na faktory ovplyvňujúce manželskú stabilitu, sociológ z Brigham Young menom Tim Heaton skúmal akú má spojitosť predmanželská sexuálna skúsenosť, predmanželské otehotnenie, kohabitácia a manželstvo s partnerom inej náboženskej viery a vyšším rizikom rozvodu. Heaton tu vysvetľuje, „Pravdepodobnosť rozvodu je značne vyššia u tých, ktorí začínajú sexuálnu aktivitu pred svadbou.

Heaton presadzuje názor, že rozvod je viac pravdepodobný medzi sexuálne aktívnymi a tými ktorí žijú v kohabitácií, lebo ich život je založený na pomerne nestabilných sexuálnych vzťahoch. [6]

Teachman, 2003
Sociológ Jay Teachman preskúmal ako má predmanželský sex a kohabitácia dopad na riziko rozvodu medzi ženami. Zistil, že záleží od prípadu ale ženy, ktoré majú viac ako jeden intímny vzťah pred manželstvom, majú zvýšené riziko vzniku manželského rozvratu. 7

Paik, 2011
Najnovšia štúdia vedená profesorom Anthonym Paik – om na Univerzite Iowa je zameraná hlavne na prvú sexuálnu skúsenosť v adolescencii. Jeho výzkum dokazuje, že adolescentská sexualita/predmanželský sex je spojený s rozpadom manželstva, kde podstatným faktorom je, či sexuálna skúsenosť v neskoršej adolescencii bola u dievčaťa vítaná (či si to dievča skutočne prialo) Vysvetľuje: Prvý sex v adolescencii, ktorý nie je tak úplne chcený, sa priamo i nepriamo týka manželského rozvratu. A to sú väčšinové sexuálne skúseností dievčat. 8 Málokedy si priznajú alebo nahlásia, že sú pod nátlakom, alebo nútené do sexu.

Paik tiež zistil, že ženy, ktoré mali prvý sex v ich mladistvom veku, mali neskôr v živote zhruba dvojnásobné riziko rozvodu v porovnaní so ženami, ktoré mali ich prvú mimomanželskú sexuálnu skúsenosť v dospelosti.

Zistil, že dospievajúce dievčatá, ktoré zažili svoju prvú sexuálnu skúsenosť s mladým mužom, ktorý by nakoniec bol jej manželom, nemali obzvlášť zvýšené riziko rozvodu. Avšak, veľmi málo dievčat, ktoré prídu o panenstvo v mladom veku, skončia iba pri sexe s manželom. Drvivá väčsina dospievajúcich dievčat, ktoré už nie sú panny – takmer všetky – mávajú pred svadbou viacerých partnerov, čím sa zvyšuje ich neskoršie riziko rozvodu. 9

Záver

Takže veda nám teraz ukazuje o čom naše staré mamy a pastori celú dobu vedeli. Mať sex s niekým, kto nie je náš manžel môže mať skutočný, merateľný a škodlivý vplyv na neskoršie vzťahy.

Keď sa vzájomne odovzdávame – a sex je plný vzájomného odovzdávania sa po fyzickej, citovej i duchovnej stránke – niekomu bez vernosti, bez zmluvy a bez ochrany manželstvom, zlyháva dôležitá súčasť nás samých, schopnosť mať naše budúce vzťahy zdravé a udržateľné.

Mladí dospelí ľudia, majú právo vedieť o tomto druhu informácií, založenom na skúsenostiach z dôvodu možného dopadu na najdôležitejšie vzťahy, ktoré prídu neskôr.

referencie:

1Joan R. Kahn and Kathryn A. London, „Premarital Sex and the Risk of Divorce,“ Journal of Marriage and the Family, 53 (1991): 845-855.

2Edward O. Laumann et al., The Social Organization of Sexuality: Sexual Practices in the United States, (Chicago: University of Chicago Press, 1994), p. 503.

3Laumann, 1994, p. 503-505.

4Laumann, 1994, p. 505.

5Laumann, 1994, p. 505.

6Tim B. Heaton, „Factors Contributing to Increasing Marital Stability in the United States,“ Journal of Family Issues, 23 (2002): 392-409, p. 401, 407.

7Jay Teachman, “Premarital Sex, Premarital Cohabitation, and the Risk of Subsequent Marital Dissolution Among Women,” Journal of Marriage and Family 65 (2003): 444-455, p. 454.

8Anthony Paik, „Adolescent Sexuality and Risk of Marital Dissolution,“ Journal of Marriage and Family 73 (2011): 472-485, p. 483, 484.

9Paik, 2011, p. 479.

zdroj: http://www.focusonthefamily.com/about_us/focus-findings/marriage/premarital-sex-and-divorce.aspx

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *