Milí priatelia, prosíme podporte našu prácu. Môže nám pomôcť úplne každý. Aj 0,50€ je veľký dar a dopredu veľmi ďakujeme. Nadstavte si sumu 0,50€ vo Vašom IB ako pravidelný mesačný dar v prospech občianskeho združenia Pink Cross Slovensko, IBAN: SK89 0900 0000 0050 3210 8529, PayPal: https://paypal.me/pinkcrossslovakia  Veľmi ďakujeme !

„Neuróny, ktoré sa spolu aktívne zúčastňujú, (podnecujú sa navzájom) sa (vzájomne) prepájajú.“ Porno, rovnako ako ostatné návykové látky, zaplavuje mozog dopamínom. Tento príval chemikálií v mozgu, ktorí sa neustále opakuje, mení nervové prepojenia, spôsobuje znova a znova prepisovanie mozgových ciest pocitu slasti, meniac mozog užívateľa, čo sa môže odraziť vo zväčšenom apetíte po porne.


Presne tak, čítaš správne, porno fyzicky mení tvoj mozog.

Jeden z najzaujímavejších objavov v našom chápaní mozgu, v posledných dvoch desaťročiach, je objav niečoho, čo nazývame neuroplasticita. „Neuro“ označuje, že sa jedná o mozog a plasticita označuje schopnosť meniť sa. Vedci teda prišli na to, že mozog je ako nikdy nekončiaca hra Tetris, neustále tvoriaca nové cesty (spojenia), založené na tvojich skúsenostiach. [1]

Pre vysvetlenie princípu, vedci hovoria: „Neuróny, ktoré sa spolu aktívne zúčastňujú (podnecujú sa navzájom), sa (vzájomne) prepájajú.“[2]

Ak ťa zaujíma čo neurón je a prečo sa “vzájomne prepája” tu je vysvetlenie: Neurón je mozgová bunka, ktorá ak sa aktivuje s niečím čo vidíš, počuješ, alebo cítiš, alebo čímkoľvek, čo môžeš zachytiť zmyslami, produkuje chemické látky slúžiace na zosilnenie spojenia medzi neurónmi, ktorých sa to týka. [3] Napríklad, keď ješ niečo veľmi chutné, tvoj mozog produkuje dopamín, chemickú látku, ktorá spôsobuje pocit, že sa cítiš dobre. [4] Alebo, keď sa držíš za ruku s niekým, na kom ti záleží, tvoj mozog produkuje látku oxytocín, ktorá ti pomáha vytvoriť puto s ľuďmi. [5]

Teda vždy, keď ideš navštíviť tvojho strýka Karola, ktorý ťa vždy vyobjíma a potom ťa vezme na zmrzlinu, pravdepodobne sa začneš v jeho spoločnosti cítiť veľmi dobre. Tvoj mozog si vytvorí cesty spájajúce strýka Karola s pocitom šťastia a lásky. Tieto druhy mozgových ciest máš pre všetky veci alebo činnosti: bicyklovanie, jedenie, venčenie psa. A keď človek pozerá porno, jeho mozog si pre túto činnosť rovnako vytvára cesty. [6]

Presne ako ostatné návykové látky, porno zaplavuje mozog dopamínom. [7] Mozog sa so stálym prívalom chemických látok, tvoriacich sa počas konzumácie pornografie preťaží. Obranným mechanizmom je odobratie niektorých receptorov dopamínu [8], ktoré sú niečo ako malé uši na konci neurónu, ktoré dokážu počuť správu dopamínu.
S menším počtom receptorov dopamínu už užívateľ natoľko necíti jeho efekt, aj napriek tomu, že mozog pri sledovaní pornografie produkuje určité množstvo dopamínu. [9] Dôsledkom je, že porno, ktoré užívateľ pozerá sa mu nezdá byť rovnako vzrušujúce a veľa konzumentov porna sa naháňa za väčším množstvom alebo za tvrdším pornom aby dosiahli efekt, ktorý im ponúkalo porno v minulosti. [10]

Keď si teda mozog konzumenta porna zvykne na nové množstvo dopamínu, bežné aktivity, ktoré mu normálne spôsobia dopamínovú reakciu a robia ho šťastným, nie sú dosť silné aby ich mozog registroval. To spôsobuje, že sa osoba cíti zle, stiesnene alebo nervózne, keď nedostane žiadanú „dávku“ porna. [11] To je jedným z dôvodov, prečo môže byť pornografia návyková. [12] (pozri: Porno je návykové)

Dostať sa do závislosti, prináša celú radu nových problémov, lebo táto závislosť ničí časť mozgu ktorá pomáha človeku premýšľať nad vecami a robiť dobré rozhodnutia. [13] Počas viac ako 10 rokov výskumov sa prišlo na to, že drogová závislosť môže spôsobiť zmrašťovanie predných mozgových lalokov. [14] Jedná sa o časť mozgu, ktorá má na starosti riešenie logických problémov a robenie rozhodnutí. [15] Nedávne štúdie ukázali, že nie iba drogy spôsobujú zmrašťovanie predného laloku. Rovnaké problémy spôsobujú aj ostatné druhy závislostí ako prejedanie, závislosť na internete a sexuálne nutkanie. [16]

Teraz prichádza naj desivejšia časť: čím viac porna osoba sleduje, tým je poškodenie mozgu závažnejšie a je ťažšie dostať sa z toho. Ale dobrou správou je, že neuroplasticita funguje oboma smermi, teda poškodenie mozgu sa môže napraviť, keď sa osoba odvráti od škodlivého správania


[1] Doidge, N. (2007). The Brain That Changes Itself. New York: Penguin Books, preface.

[2] Doidge, N. (2007). The Brain That Changes Itself. New York: Penguin Books, 63.

[3] Bostwick, J. M. and Bucci, J. E. (2008). Internet Sex Addiction Treated with Naltrexone. Mayo Clinic Proceedings 83, 2: 226–230; Doidge, N. (2007). The Brain That Changes Itself. New York: Penguin Books, 63.

[4] Hilton, D. L., and Watts, C. (2011). Pornography Addiction: A Neuroscience Perspective. Surgical Neurology International, 2: 19; (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3050060/) Doidge, N. (2007). The Brain That Changes Itself. New York: Penguin Books, 107; Paul, P. (2007). Pornified: How Pornography Is Transforming Our Lives, Our Relationships, and Our Families. New York: Henry Hold and Co., 75; Nestler, E. J. (2005). Is There a Common Molecular Pathway for Addiction? Nature Neuroscience 9, 11: 1445–1449.

[5] Schneiderman, I., Zagoory-Sharon, O., Leckman, J., and Feldman, R. (2012). Oxytocin During the Initial Stages of Romantic Attachment: Relations to Couples’ Interactive Reciprocity. Psychoneuroendocrinology 37:1277-1285.

[6] Hilton, D. L. (2013). Pornography Addiction—A Supranormal Stimulus Considered in the Context of Neuroplasticity. Socioaffective Neuroscience & Psychology 3:20767; Angres, D. H. and Bettinardi-Angres, K. (2008). The Disease of Addiction: Origins, Treatment, and Recovery. Disease-a-Month 54: 696–721. Doidge, N. (2007). The Brain That Changes Itself. New York: Penguin Books, 108.

[7] Hilton, D. L. (2013). Pornography Addiction—A Supranormal Stimulus Considered in the Context of Neuroplasticity. Socioaffective Neuroscience & Psychology 3:20767; Georgiadis, J. R. (2006). Regional Cerebral Blood Flow Changes Associated with Clitorally Induced Orgasm in Healthy Women. European Journal of Neuroscience 24, 11: 3305–3316.

[8] Hilton, D. L., and Watts, C. (2011). Pornography Addiction: A Neuroscience Perspective. Surgical Neurology International, 2: 19; (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3050060/) Angres, D. H. and Bettinardi-Angres, K. (2008). The Disease of Addiction: Origins, Treatment, and Recovery. Disease-a-Month 54: 696–721; Mick, T. M. and Hollander, E. (2006). Impulsive-Compulsive Sexual Behavior. CNS Spectrums, 11(12):944-955; Nestler, E. J. (2005). Is There a Common Molecular Pathway for Addiction? Nature Neuroscience 9, 11: 1445–1449.

[9] Hilton, D. L., and Watts, C. (2011). Pornography Addiction: A Neuroscience Perspective. Surgical Neurology International, 2: 19; (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3050060/) Angres, D. H. and Bettinardi-Angres, K. (2008). The Disease of Addiction: Origins, Treatment, and Recovery. Disease-a-Month 54: 696–721; Mick, T. M. and Hollander, E. (2006). Impulsive-Compulsive Sexual Behavior. CNS Spectrums, 11(12):944-955.

[10] Angres, D. H. and Bettinardi-Angres, K. (2008). The Disease of Addiction: Origins, Treatment, and Recovery. Disease-a-Month 54: 696–721; Zillmann, D. (2000). Influence of Unrestrained Access to Erotica on Adolescents’ and Young Adults’ Dispositions Toward Sexuality. Journal of Adolescent Health 27, 2: 41–44.

[11] Paul, P. (2007). Pornified: How Pornography Is Transforming Our Lives, Our Relationships, and Our Families. New York: Henry Hold and Co., 90.; Berridge, K. C. and Robinson, T. E. (2002). The Mind of an Addicted Brain: Neural Sensitization of Wanting Versus Liking. In J. T. Cacioppo, G. G. Bernston, R. Adolphs, et al. (Eds.) Foundations in Social Neuroscience (pp. 565–72). Cambridge, Mass.: MIT Press.

[12] Doidge, N. (2007). The Brain That Changes Itself. New York: Penguin Books, 107; Berridge, K. C. and Robinson, T. E. (2002). The Mind of an Addicted Brain: Neural Sensitization of Wanting Versus Liking. In J. T. Cacioppo, G. G. Bernston, R. Adolphs, et al. (Eds.) Foundations in Social Neuroscience (pp. 565–72). Cambridge, Mass.: MIT Press.

[13] Hilton, D. L., and Watts, C. (2011). Pornography Addiction: A Neuroscience Perspective. Surgical Neurology International, 2: 19; (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3050060/) Leshner, A. (1997). Addiction Is a Brain Disease and It Matters. Science 278: 45–7.

[14] Lyoo, K., Pollack, M. H., Silveri, M. M., Ahn, K. H., Diaz, C. I., Hwang, J., et al. (2005). Prefrontal and Temporal Gray Matter Density Decreases in Opiate Dependence. Psychopharmacology 184, 2: 139–144; Thompson, P. M., Hayashi, K. M., Simon, S. L., Geaga, J. A., Hong, M. S., Sui, Y., et al. (2004). Structural Abnormalities in the Brains of Human Subjects Who Use Methamphetamine. Journal of Neuroscience 24, 26: 6028–6036; Franklin, T. E., Acton, P. D., Maldjian, J. A., Gray, J. D., Croft, J. R., Dackis, C. A., et al. (2002). Decreased Gray Matter Concentration in the Insular, Orbitofrontal, Cingulate, and Temporal Cortices of Cocaine Patients. Biological Psychiatry 51, 2: 134–142.

[15] Hilton, D. L. (2013). Pornography Addiction—A Supranormal Stimulus Considered in the Context of Neuroplasticity. Socioaffective Neuroscience & Psychology 3:20767.

[16] Yuan, K., Quin, W., Lui, Y., and Tian, J. (2011). Internet Addiction: Neuroimaging Findings. Communicative & Integrative Biology 4, 6: 637–639; Zhou, Y., Lin, F., Du, Y., Qin, L., Zhao, Z., Xu, J., et al. (2011). Gray Matter Abnormalities in Internet Addiction: A Voxel-Based Morphometry Study. European Journal of Radiology 79, 1: 92–95; Miner, M. H., Raymond, N., Mueller, B. A., Lloyd, M., Lim, K. O. (2009). Preliminary Investigation of the Impulsive and Neuroanatomical Characteristics of Compulsive Sexual Behavior. Psychiatry Research 174: 146–51; Schiffer, B., Peschel, T., Paul, T., Gizewshi, E., Forshing, M., Leygraf, N., et al. (2007). Structural Brain Abnormalities in the Frontostriatal System and Cerebellum in Pedophilia. Journal of Psychiatric Research 41, 9: 754–762; Pannacciulli, N., Del Parigi, A., Chen, K., Le, D. S. N. T., Reiman, R. M., and Tataranni, P. A. (2006). Brain Abnormalities in Human Obesity: A Voxel-Based Morphometry Study. NeuroImage 31, 4: 1419–1425.

[17] Angres, D. H. and Bettinardi-Angres, K. (2008). The Disease of Addiction: Origins, Treatment, and Recovery. Disease-a-Month 54: 696–721.

– See more at: http://www.fightthenewdrug.org/porn-changes-the-brain/#sthash.U1z0FEtT.dpuf

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *