Niekoľko štúdií poukazuje na časté sťažnosti partnerov porno užívateľov na pocity straty, zrady, nedôvery, zničenosti a hnevu po tom ako sa dozvedeli, že druhá polovička ich vážneho vzťahu si užíva porno. Mnohí z nich vykazovali fyzické príznaky úzkosti a depresie.


Nepríjemnou pravdou je, že zatiaľ čo v prípade porna si jeho užívatelia sami vyberajú či ho budú sledovať na vlastnú zodpovednosť, jeho užívanie neovplyvňuje len ich samotných, ale aj ich partnera, a nie smerom k lepšiemu. Dvaja z najuznávanejších pornografických výskumných pracovníkov, profesori Jennings Bryant a Dolf Zillmann z Univerzity v Alabame, ktorí skúmali účinky porna a médií po viac ako 30 rokov, tvrdia, že keď sa bavíme o užívaní porna „nemožno uverejniť žiadne presné výskumné dôkazy o žiaducich účinkoch“. [1] Inými slovami, spomedzi všetkých realizovaných významných výskumoch porna, doposiaľ nikto nenašiel jeho pozitíva. To, čo však niekoľko štúdií zistilo je, že porno môže spôsobovať vážne ujmy nielen užívateľom, ale aj ich najbližším, predovšetkým partnerom. [2]

Štúdie zistili, že dokonca príležitostné užívanie porna môže u užívateľoch vyvolať pocit menšej atraktívnosti u svojho partnera. [3] A u osoby sledujúcej pornografiu často je ďaleko vyššia pravdepodobnosť pocitu nižšej spokojnosti s výzorom partnera, sexuálnou výkonnosťou a ochotou skúšať nové sexuálne praktiky. [4]

Prečo to náhle sklamanie s partnerom? Pravdepodobne je to spôsobené tým, že porno propaguje celkom nereálnu verziu toho, ako ľudia vyzerajú a ako sa správajú (pozri: Porno je lož) a spôsobuje, že to vyzerá ako vzrušujúca skutočnosť – presne tá, o ktorej majú partneri často pocit, že ju nikdy nedosiahnu. [5]

Vzhľadom k tomu, že zobrazované ženy sú v porne chirurgicky vylepšené, vyretušované a upravené vo fotoshope [6], nie je ťažké pochopiť prečo si podľa národného prieskumu iba jedna žena zo siedmych nemyslí, že porno zvyšuje očakávania mužov v tom, ako by ženy mali vyzerať. [7]

A nie je to len výzor, ktorý je zobrazovaný podľa nereálnych štandardov. Takmer vo všetkých pornách je sex len o mužoch. [8] Ženy sú vykresľované ako šťastné pri hocičom čo muž chce robiť, dokonca aj keď je to nebezpečné, bolestivé alebo ponižujúce. [9] Štúdia najpopulárnejších porno videí zistila, že 9 scén z 10 zobrazuje ženy, ktoré sú slovne alebo fyzicky zneužívané. Napriek tomu ženské obete odpovedali takmer vždy radostne alebo neutrálne. [10] A dokonca v naj masovejšom porne sú sexuálne akty voči ženám prezentované ako absolútne ponižujúce a zvyčajne sú zamerané na zvýšenie mužského pôžitku. [11] Výsledkom toho sú skreslené predstavy mužských porno užívateľov o tom, aký by sex mal byť. [12] Ich partneri často uvádzajú, že sa od nich žiada, aby sa riadili podľa porno scenára a robili veci, ktoré im nie sú príjemné alebo ktoré považujú za ponižujúce. [13]

V rozhovoroch s vysokoškolskými ženami, spisovateľka Naomi Wolf zistila, že v sexuálnych vzťahoch ženy často cítili, že „nikdy nebudú môcť dosiahnuť požadovanú úroveň a že nikdy nemôžu požiadať o to, čo chcú.“ [14]

A emocionálna bolesť môže zasiahnuť oveľa viac, než nepríjemné skúsenosti v spálni. Vzhľadom k tomu, že ženy v našej kultúre zvyčajne očakávajú že ich intímne vzťahy budú založené na dôvere, úcte, úprimnosti a láske, keď sa žena dozvie o partnerovom porno užívaní – ktoré zvyčajne oslavuje opak: neúctu, zneužívanie, agresivitu a neveru – nemusí to poškodiť len dôveru vo svojho partnera, ale môže to zatriasť základom všetkého, čomu vo svojom vzťahu verila. [15]

Táto bolesť môže mať veľmi vážne dôsledky. Niekoľko štúdií poukázalo na časté sťažnosti žien na pocity straty, zrady, nedôvery, zničenosti a hnevu, po tom, čo sa dozvedeli, že partner v ich vážnom vzťahu si užíva porno. [16] Mnohé ženy vykazovali fyzické príznaky úzkosti a depresie. U niektorých z nich sa prejavili známky post-traumatickej stresovej poruchy a u niektorých dokonca samovražedné sklony. [17]

Aby toho nebolo málo, väčšina žien, ktoré sa dozvedia o partnerovom užívaní pornografie, čiastočne izoluje samu seba od bežných zdrojov sociálnej podpory, a to práve vtedy, keď ju potrebuje najviac. [18] V mnohých prípadoch sa ženy obávajú o tom vôbec komukoľvek povedať, buď pretože sa za to hanbia alebo sa obávajú, že nesú vinu za partnerov problém. [19]

U mnohých partnerov môže obviňovanie prichádzať dokonca od nich samotných. Jedna štúdia týkajúca sa žien vo vzťahoch s mužmi závislými na porne zistila, že zatiaľ čo ženy pociťovali bezcitnosť a sebeckosť ich partnera, obávali sa, že problém je v istej miere aj ich vina. [20] A u mnohých žien vyvolávalo užívanie porna ich partnerov pocit, že celý vzťah bola totálna fraška. [21]


[1] Zillmann, D. (2004). Pornografie. In R. Mangold, P. Vorderer, and G. Bente (Eds.) Lehrbuch der Medienpsychologie (pp.565–85). Gottingen, Germany: Hogrefe Verlag.

[2] Layden, M. A. (2010). Pornography and Violence: A New look at the Research. In J. Stoner and D. Hughes (Eds.) The Social Costs of Pornography: A Collection of Papers (pp. 57–68). Princeton, NJ: Witherspoon Institute; Paul, P. (2007). Pornified: How Pornography Is Transforming Our Lives, Our Relationships, and Our Families. New York: Henry Hold and Co., 160; Ryu, E. (2004). Spousal Use of Pornography and Its Clinical Significance for Asian-American Women: Korean Women as an Illustration. Journal of Feminist Family Therapy 16, 4: 75; Bridges, A. J., Bergner, R. M., and Hesson-McInnis, M. (2003). Romantic Partners’ Use of Pornography: Its Significance for Women. Journal of Sex and Marital Therapy 29, 1: 1–14; Bergner, R. and Bridges, A. J. (2002). The Significance of Heavy Pornography Involvement for Romantic Partners: Research and Clinical Implications. Sex and Marital Therapy 28, 3: 193–206.

[3] Bridges, A. J. (2010). Pornography’s Effect on Interpersonal Relationships. In J. Stoner and D. Hughes (Eds.) The Social Costs of Pornography: A Collection of Papers (pp. 89-110). Princeton, NJ: Witherspoon Institute; Bergner, R. and Bridges, A. J. (2002). The Significance of Heavy Pornography Involvement for Romantic Partners: Research and Clinical Implications. Sex and Marital Therapy 28, 3: 193–206.

[4] Zillmann, D. and Bryant, J. (1988). Pornography’s Impact on Sexual Satisfaction. Journal of Applied Social Psychology 18, 5: 438–53.

[5] Bergner, R. and Bridges, A. J. (2002). The Significance of Heavy Pornography Involvement for Romantic Partners: Research and Clinical Implications. Sex and Marital Therapy 28, 3: 193–206; Senn, C. Y. (1993). Women’s Multiple Perspectives and Experiences with Pornography. Psychology of Women Quarterly 17, 3: 319041.

[6] Hilton, D. L. (2013). Pornography addiction—a supranormal stimulus considered in the context of neuroplasticity. Socioaffective Neuroscience & Psychology, 3, 20767; Paul, Pamela. (2007). Pornified: How Pornography Is Transforming Our Lives, Our Relationships, and Our Families. New York: Henry Holt and Co., 145.

[7] Paul, P. (2010). From Pornography to Porno to Porn: How Porn Became the Norm. In J. Stoner and D. Hughes (Eds.) The Social Costs of Pornography: A Collection of Papers (pp. 3–20). Princeton, N.J.: Witherspoon Institute.

[8] Paul, P. (2007). Pornified: How Pornography Is Transforming Our Lives, Our Relationships, and Our Families. New York: Henry Hold and Co., 132.

[9] Bridges, A. J., Wosnitzer, R., Scharrer, E., Chyng, S., and Liberman, R. (2010). Aggression and Sexual Behavior in Best Selling Pornography Videos: A Content Analysis Update. Violence Against Women 16, 10: 1065–1085.

[10] Bridges, A. J., Wosnitzer, R., Scharrer, E., Chyng, S., and Liberman, R. (2010). Aggression and Sexual Behavior in Best Selling Pornography Videos: A Content Analysis Update. Violence Against Women 16, 10: 1065–1085.

[11] Bridges, A. J., Wosnitzer, R., Scharrer, E., Chyng, S., and Liberman, R. (2010). Aggression and Sexual Behavior in Best Selling Pornography Videos: A Content Analysis Update. Violence Against Women 16, 10: 1065–1085; Marshall, W. L. (2000). Revisiting the Use of Pornography by Sexual Offenders: Implications for Theory and Practice. Journal of Sexual Aggression 6, 1 and 2: 67.

[12] Layden, M. A. (2010). Pornography and Violence: A New look at the Research. In J. Stoner and D. Hughes (Eds.) The Social Costs of Pornography: A Collection of Papers (pp. 57–68). Princeton, NJ: Witherspoon Institute; Paul, P. (2007). Pornified: How Pornography Is Transforming Our Lives, Our Relationships, and Our Families. New York: Henry Hold and Co., 187; Layden, M. A. (2004). Committee on Commerce, Science, and Transportation, Subcommittee on Science and Space, U.S. Senate, Hearing on the Brain Science Behind Pornography Addiction, November 18; Zillmann, D. (2000). Influence of Unrestrained Access to Erotica on Adolescents’ and Young Adults’ Dispositions Toward Sexuality. Journal of Adolescent Health 27, 2: 41–44.

[13] Layden, M. A. (2010). Pornography and Violence: A New look at the Research. In J. Stoner and D. Hughes (Eds.) The Social Costs of Pornography: A Collection of Papers (pp. 57–68). Princeton, NJ: Witherspoon Institute; Ryu, E. (2004). Spousal Use of Pornography and Its Clinical Significance for Asian-American Women: Korean Women as an Illustration. Journal of Feminist Family Therapy 16, 4: 75; Shope, J. H. (2004). When Words Are Not Enough: The Search for the Effect of Pornography on Abused Women. Violence Against Women 10, 1: 56–72.

[14] Wolf, N. (2004). The Porn Myth. New York Magazine, May 24.

[15] Layden, M. A. (2010). Pornography and Violence: A New look at the Research. In J. Stoner and D. Hughes (Eds.) The Social Costs of Pornography: A Collection of Papers (pp. 57–68). Princeton, NJ: Witherspoon Institute.

[16] Bridges, A. J., Bergner, R. M., and Hesson-McInnis, M. (2003). Romantic Partners’ Use of Pornography: Its Significance for Women. Journal of Sex and Marital Therapy 29, 1: 1–14; Schneider, J. P. (2000). Effects of Cybersex Addiction on the Family: Results of a Survey. Sexual Addiction & Compulsivity 7, 1 and 2: 31–58.

[17] Steffens, B. A. and Rennie, R. L. (2006). The Traumatic Nature of Disclosure for Wives of Sexual Addicts. Sexual Addiction & Compulsivity 13, 2 and 3: 247–67; Wildmom-White, M. L. and Young, J. S. (2002). Family-of-Origin Characteristics Among Women Married to Sexually Addicted Men. Sexual Addiction & Compulsivity 9, 4: 263–73.

[18] Manning, J. C. (2010). The Impact of Pornography on Women: Social Science Findings and Clinical Observations. In J. Stoner and D. Hughes (Eds.) The Social Costs of Pornography: A Collection of Papers (pp. 69–87). Princeton, NJ: Witherspoon Institute.

[19] Layden, M. A. (2010). Pornography and Violence: A New look at the Research. In J. Stoner and D. Hughes (Eds.) The Social Costs of Pornography: A Collection of Papers (pp. 57–68). Princeton, NJ: Witherspoon Institute; Manning, J. C. (2010). The Impact of Pornography on Women: Social Science Findings and Clinical Observations. In J. Stoner and D. Hughes (Eds.) The Social Costs of Pornography: A Collection of Papers (pp. 69–87). Princeton, NJ: Witherspoon Institute; Wildmom-White, M. L. and Young, J. S. (2002). Family-of-Origin Characteristics Among Women Married to Sexually Addicted Men. Sexual Addiction & Compulsivity 9, 4: 263–73.

[20] Bergner, R. and Bridges, A. J. (2002). The Significance of Heavy Pornography Involvement for Romantic Partners: Research and Clinical Implications. Sex and Marital Therapy 28, 3: 193–206.

[21] Bergner, R. and Bridges, A. J. (2002). The Significance of Heavy Pornography Involvement for Romantic Partners: Research and Clinical Implications. Sex and Marital Therapy 28, 3: 193–206.

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *