Milí priatelia, prosíme podporte našu prácu. Môže nám pomôcť úplne každý. Aj 0,50€ je veľký dar a dopredu veľmi ďakujeme. Nadstavte si sumu 0,50€ vo Vašom IB ako pravidelný mesačný dar v prospech občianskeho združenia Pink Cross Slovensko, IBAN: SK89 0900 0000 0050 3210 8529, PayPal: https://paypal.me/pinkcrossslovakia  Veľmi ďakujeme !

789

Povedzme si hneď na úvod, že heslo “pravá láska čaká” je jeden z najväčších nezmyslov a satanových lží, aké sa len do cirkvi v posledných rokoch mohli dostať. Ak aspoň trošku rozmýšľate logicky, musíte byť i len nad obsahom takejto chorej myšlienky proste zhrozený. Najhoršie je, že kresťania majú neviem prečo problém si tieto rôzne hlúposti aspoň porovnať s Písmom.

Prečítajme si teda na úvod samotný hymnus lásky z 1 Kor. 13-4 nasl.

1 Korintským 13:4  Láska zhovieva, je dobrotivá; láska nezávidí; láska sa nechlúbi, nenadúva sa,
5  nechová sa neslušne, nehľadá svojho vlastného, nerozhorčuje sa, nemyslí na zlé,
6  neraduje sa neprávosti, ale sa spolu raduje pravde;
7  všetko znáša, všetko verí, všetkého sa nadeje, všetko nesie trpezlive.
8  Láska nikdy neprestáva. Ale buď proroctvá, budú zmarené; buď jazyky, umĺknu; buď veda, bude zmarená.
9  Lebo z čiastky známe a z čiastky prorokujeme;
10  ale keď prijde to, čo je dokonalé, vtedy to z čiastky bude zmarené.
11  Keď som bol dieťa, vravel som ako dieťa, myslel som ako dieťa, rozumoval som ako dieťa.  Ale keď som sa stal mužom, zanechal som detské veci. 
12  Lebo teraz vidíme v zrkadle, v záhade, ale potom tvárou v tvár; teraz poznávam z čiastky, ale potom poznám dokonale, tak, ako aj som poznaný.
13  A teraz zostáva viera, nádej a láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska.

1.Kor 13:4 prekladajú niektorí “prekladatelia” mylne ako “láska je trpezlivá” aby mamičkári mohli čo najdlhšie “trpezlivo čakať” a počas toho čakania nemať nijakú zodpovednosť, sledovať porno, masturbovať, hýriť peniaze ušetrené na úkor rodičov, smilniť s desiatkami dievčat a namotávať si ich. Ten preklad je samozrejme zlý. KJV prekladá slovo “trpezlivá” ako “Charity suffereth long” čo sa nedá preložiť vôbec ako “trpezlivá” ale skôr že “veľa znesie” … Grécky pôvodný výraz je “μακροθυμέω” čo preloží ako “trpezlivá” fakt len magor. To slovo znamená : (veľmi zaujímavé výrazy som podčiarkla a zvýraznila) 1) to be of a long spirit,  not to lose heart  1a)  to persevere (vytrvá) patiently and bravely in enduring misfortunes and troubles  1b) to be patient  in bearing the offenses and injuries  of others 1b1) to be mild and slow  in avenging  1b2) to be  longsuffering , slow to anger, slow to punish

Keď si 1.Kor.13 prečítate, úplne prvá vec ktorú musíte skonštatovať je, že láska je aktívna. Nenájdem tam nijaký výraz, ktorý by v konečnom dôsledku znamenal pasivitu. Dokonca je tam tak napísané, že súčasťou tohto celého je aktívny postoj “zanechať” detské spôsoby a začať byť muž.

Pasívny prvok tam teda bolo nutné nejako vložiť, aby sme zničili všetko hodnotné. Ten pasívny prvok tam dostali výrazom “trpezlivá”, (ktorá má v slovenčine pasívny nádych) a zaviedli to heslo “pravá láska čaká”. Lebo čakanie je pasívny postoj. Čakanie má zmysel iba vtedy ak si aktívny, o niečo sa snažíš a až v tomto postoji “čakáš” že Boh bude žehnať  ovocie tvojej aktivity , ako to je opísané v 31 Žalme.

“Čakanie” je argument, ktorí používajú kresťanskí mamičkári aby mohli žiť mimo zodpovednosti. Toto “čakanie” je v cirkvi nasadené na ten istý účel, z ktorého je mimomanželský sex hlavným cieľom.

Malachiáš 2-15, obchádzajú asi všetci pastori, nikde v cirkvi ho moc nepočujete vykladať, pasáž sa začína nárekom nad tým, že sa nedarí a nejdú veci akoby mali a ľudia nemajú nijaký kontakt s Bohom (Boh nehovorí a nevedie)

A hovoríte: Pre jakú príčinu? Pre takú, že Hospodin je svedkom medzi tebou a medzi ženou tvojej mladosti, voči ktorej si sa ty dopustil nevery, kým je ona tvojou družkou a ženou tvojej smluvy. 15 A či neučinil obidvoch jedno? A je aj ostatok ducha jeho. A čo ten jeden? Hľadal semeno Božie. – A tak sa budete chrániť vo svojom duchu, a proti žene svojej mladosti nech sa niktorý nedopustí nevery. 16 Lebo nenávidím rozvodu, hovorí Hospodin, Bôh Izraelov, ako i toho, kto pokrýva ukrutnosťou svoje rúcho, hovorí Hospodin Zástupov. Preto sa chráňte vo svojom duchu a nerobte neverne! 17

Ten verš 15 je dosť dôležitý a preto treba siahnuť po KJV a rozobrať to na slovo.

KJV: And did not he make one? Yet had he the residue of the spirit. And wherefore one? That he might seek a godly seed. Therefore take heed to your spirit, and let none deal treacherously against the wife of his youth.

Slovo ktoré tu prekladá KJV ako „spirit“, hebrejsky „ruach“ sa používa často v prvých kapitolách knihy Genesis pre výraz duch. (jeho význam je ale aj dych a vietor) Je to použité vo výraze „duch ktorý sa vznáša nad vodami“ alebo „Boží duch“ alebo „duch ktorý bol vložený do Adama od Boha“.

Zvláštne je, že Malachiáš dáva na jednu rovinu vzťah medzi mužom a ženou, zazmluvnený Bohom, kde učinil oboch jedno s duchom ktorý bol do dvojice akoby vložený Bohom a dušou každého z nich. Je tam motivácia chrániť si ducha (dušu) tým že sme verný partnerovi, ktorý je pre nás od Boha. To ale znamená že smilstvo alebo dokonca partner ktorý nie je pre nás od Boha, znamená poškvrnenie na úrovni ducha/duše.

Pred touto kapitolou sú výstrahy brať si partnera inej národnosti alebo rasy a je to dané na úroveň nevery a poškvrnenia.

Vrátim sa ale k téme, podľa tohto textu si neverou a rozvodom ničíme svojho vlastného ducha (dušu) (to prakticky znamená prístup démonov do nášho života, nezdar a prekliatie) Je veľmi zlé, pokiaľ naša duša je ovládaná niekym iným ako sme my sami, je to peklo ktoré sa začalo práve smilstvom. Druhá vec spomenutá v Malachiášovi je následok, t.j. nijaké obecenstvo s Bohom, Boh nehovorí a my ho vôbec nevnímame, čo potom vedie k strate viery a odchodu od Boha vôbec.

Mladí kresťania spávajú pred manželstvom často

Robí to mnoho dvojíc. Je to mor a aby ste si to odôvodnil, potrebujete farizejstvo na pomoc. Toto chovanie má dve príčiny :

  1. Prvá je, že nemáte nijakú bázeň pred Bohom, vôbec Ho nerešpektujete.
  2. Druhá príčina je vaša nevyzretosť a zbabelosť.

Ľudské vzťahy majú isté zákony, ktoré by som sa obzvlášť v tejto dobe bála prekračovať. Vaši senilní kazatelia, ktorí si svoje nedeľné úvahy v sobotu večer opisujú z internetu sú falošní a klamú vás. Taký Boh nie je. Boh nie je senilný, charizmatický deduško čo vám všetko toleruje. To čo robíte, má vždy následky. Sex pred manželstvom je hriech, ktorý VŽDY bude mať následky. Rozvodovosť medzi kresťanmi je v mnohom daná tým, že diabol má na váš vzťah možno práv pre toto právo.

Je skutočne zaujímavé, aj podľa serióznych výskumov manželstvá ktoré uzavrela panna s panicom končia lepšie a s menšou pravdepodobnosťou rozvodu. Sex má isté morálne zákony dané Bohom. Ich rešpektovanie je posvätná vec a má hlboký dopad na váš život.

Sex bol stvorený ako súčasť zmluvy o vernosti. (manželstvo) Tiež ako hlboké spojenie na všetkých troch úrovniach (duch, duša, telo), čiže nie len telo. Sex sa dokonca viac týka duše človeka ako tela. Vy ste nie iba telo, ste telo+duch+duša a toto označuje Božie Slovo (ak ste kresťanom) ako chrám. (1.Kor 6-19) A chrám by nemal byť znečistený ničím démonickým.

Sexom sa na duševnej rovine vzájomne otvárate, splývate a stávate sa tým, čo biblia volá “jedno telo”. V médiach sa hovorí o sexe ako o zábave, dokonca kresťanskí autori ho označujú ako „potešenie“, – sex nie je ani potešenie a ani zábava, sex je svätý a mal by zostať čistý. Tento posvätný akt ak prebieha mimo zmluvy o vernosti, ktorá sa volá manželstvo, je široká vstupná brána pre démonický duchovný svet !!! Démoni môžu potom váš život prebrať a napádať (neschopnosť byť verný, rozvody, konflikty, nevera, problémy otehotnieť, tendencia potratiť, nezdar, atď .. ) V Biblii je opisované olúpenie chrámu pohanským nepriateľom ako jedna z najhorších vecí čo sa mohla krajine vôbec stať. Démoni váš chrám (vás život, vaše telo) skrze mimomanželský sex zaujmú a môžu si na vás robiť nároky. To znamená, preberú váš život a vy s Bohom nikdy nebudete mať blízky vzťah, vaša jediná hodnota bude tento svet a jeho hodnoty. Často sa stáva, že démoni neskôr váš vzťah (s vaším partnerom) úplne zničia.

Biblia splynutie muža a ženy (najmä pri pohlavnom živote) opisuje ako “jedno telo”. Tento pojem v podstate pochádza z knihy Genesis, kde prvú ženu Boh stvoril (a je to veľmi symbolické) z tela muža. Evu stvoril výhradne pre jedného muža – Adama. Hneď na mieste ich prehlásil za manželov, zosobášil obradom zmluvy. (nečakalo sa 5 rokov)

Genesis 2:24  Preto opustí muž svojho otca a svoju mať a bude ľnúť ku svojej žene, a budú jedno telo.25  A boli obidvaja nahí, Adam i jeho žena a nehanbili sa.

Efezským 5:31  Zato opustí človek svojho otca i svoju mať a pripojí sa ku svojej žene, a tí dvaja budú v jedno telo.32  Toto tajomstvo je veľké, ale ja hovorím vzťahom na Krista a vzťahom na cirkev.

1 Korintským 7:5  Neukracujte sa navzájom, iba ak čo z obapolného súhlasu na čas, aby ste stihli na pôst a na modlitbu, a zase sa vedno sídite, aby vás nepokúšal satan pre vašu nezdržanlivosť.

1 Korintským 6:16  Alebo či neviete, že ten, kto sa  pripojuje smilnici , je s ňou  jedným telom ? Lebo, hovorí, tí dvaja budú jedno telo.17  A ten, kto sa pripojuje Pánovi, je s ním jeden duch.18  Utekajte pred smilstvom! Každý hriech, ktorý by vykonal človek, je mimo tela. Ale ten, kto smilní, hreší proti svojmu vlastnému telu.
19  Alebo či neviete, že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nie ste sami svoji?
20  Lebo ste kúpení za veľkú cenu. Nože tedy oslavujte Boha svojím telom a svojím duchom, čo je oboje Božie.

Tento posledný verš, 1.Kor 6:16 je mimoriadne vážny. V prvom rade treba povedať, že ten preklad nie je zas presný. Výraz “smilnica” nemusí byť výhradne prostitútka. KJV prekladá výraz πόρνῃ ako “harlot” čiže “pobehlica” proste žena, ktorá má sex mimo manželstva,  tých je dnes väčšina .

Je zaujímavé, že ľudia ktorí sexuálne žijú s niekým bez manželskej zmluvy, majú obrovské tendencie opustiť Boha a skoro všetci to aj urobia – opustia vzťah s Bohom a zamenia si to za nejaký charizmatický New Age paškvil typu “nikto ich nesmie súdiť”. Toto prehlasujú ľudia, ktorí úplne potratili rozum. Veď Boh je sudcom, On stvoril zákony, ktoré si ty porušil a preto má na tvoj život Satan nárok. Ide to úplne automaticky, ty nemusíš vôbec nič cítiť. Po čase ale, prídu do vašich životov veci, ktoré nebudete vedieť zastaviť a budú mať vážny dopad na mnohé aspekty vášho vzťahu. Démoni majú právo ničiť ťa a vždy to aj urobia, keď si Ťa použijú na to, aby si ty ničil iných.

Dobre, poďme teda k tým výhovorkám.

Nikde v Biblii nie je napísané, že spávať máme až po uzavretí manželstva

Biblia všade, úplne všade označuje pohlavný styk ktorý nie je hriechom IBA medzi manželmi. Nie je miesto v Biblii, kedy by spávali spolu ľudia mimo formy manželského zväzku tej doby a z kontextu state by to bolo označené ako legálne. Samozrejme, Písmo sex medzi manželmi veľmi doporučuje, podľa 1 Kor 7:4 tvoje telo patrí tvojmu manželovi/manželke po sexuálnej stránke naplno.

Pred sexom si kresťanská nezosobášená dvojica “odprisahá” manželský zväzok v budúcnosti a sľúbia si vernosť na celý život.

prísahy  mimo Božej vôle  sú veľmi nebezpečná vec. (sex mimo manželstva je mimo Božej vôle) Sám Boh je Bohom zmluvy a duchovný svet berie vaše prísahy vážne. Prečítajme si pasáž z Biblie, ktorá na pohľad nemá s vecou nič spoločné, ale ona má a veľmi veľa …

2.Sam 21-1,2: A bol hlad za dní Dávidových tri roky, rok po roku. A Dávid hľadal tvár Hospodinovu. A Hospodin riekol: Je to pre Saula a pre jeho dom krvi, pretože pobil Gibeoňanov. 2 Vtedy povolal kráľ Gibeoňanov a riekol im o tom: A Gibeoňania neboli zo synov Izraelových, ale z ostatku Amorejov, a synovia Izraelovi im prisahali. Ale Saul hľadal ich pobiť vo svojej horlivosti za synov Izraelových a za Júdu.

Gibeoňania, pre ktorých bol hlad, nezdar a kliatba boli potomkovia privandrovalcov “tkzv. utečencov” z Jozue 9-13,15 ktorí oklamali starozákonných židov a prišli do krajiny pretvarujúc sa za “chudákov ktorí utekajú pred vojnou” :)) Za pomoci vtedajších slniečkárov 🙂 a ich falošnej ľútosti im Jozue prisahal, že ich nevyženie a ani nezabije. To bol Jozuov veľký omyl a jeho rozhodnutie bolo MIMO Božej vôle. (Joz 9-14) V skutočnosti to boli nie “chudáci utekajúci pred vojnou” ale ich susedia, ktorých mali zabiť. Ak by to urobili, mali by po mnohých problémoch. Dnes židom na tomto mieste stojí mešita 🙂 a problémy s nimi majú dodnes.

Saul ktorý sa potom rozmnožených Gibeonitov pokúšal zahnať, (2.Sam. 21-1,2) porušil prísahu ktorú im dal Jozue a kvôli tomu Boh sám zaslal na zem nezdar, kliatbu a nedostatok.

 Prísahy mimo Božej vôle sú veľmi nebezpečná vec.  Ak si prisahal niekomu vernosť mimo Božej vôle, pred mimomanželským sexom – ako kresťan … len preto aby si mal sex a kvôli tomu si sa zaprisahal k budúcemu manželstvu, ktoré možno ani nenastalo – privodil si si tým vinu a kliatbu na svoj osobný život a následky (napr. v podobe nezdaru v Tvojom živote) budeš musieť kvôli tomuto šialenstvu znášať. Proste pochop, diabol si bude voči tebe uplatňovať nárok. Jeho nároky sú vždy nezdar, bieda, trápenie a smrť.

My sa milujeme, raz budeme manželia, na lásku nepotrebujeme “papiere”.

Určite svojho partnera NEMILUJETE, lebo zadné vrátka kedykoľvek opustiť nie sú láska. Ak by ste sa milovali, zobrali by ste sa. Súčasť lásky je aj oddanosť a tá v kohabitácií nemá nikde miesto. Láska by aj napr. bola, ak by ste jej sexuálnu čistotu rešpektoval. Manželia NIE STE, lebo nemáte zmluvu o vernosti, ktorá sa volá manželstvo. A tú nemáte nie preto, lebo vy “papiere nepotrebujete” alebo preto lebo “školy, byty a istoty” ale preto, lebo potrebujete tie “zadné vrátka”. A tie potrebujete preto, lebo ste slaboch a nemáte charakter. Robíte to preto tak, lebo ak prídu nejaké problémy ktorým treba čeliť, proste “zdupkáte” a rozídete sa. To je všetko o čom ste. Bojíte sa toho, že zodpovednosť za vašu manželku vám uberie z vášho egoizmu, obskakovania vašou mamičkou, nekonečného cestovania, žúriek s tými komediantami, stratíte všetok ten kreténizmus ktorý tak milujete, lebo sa cítite v tých výkaloch tak príjemne a teplučko a “isto”…

Zadné vrátka sú podstatou kohabitácie a dôvodom prečo kohabitácia existuje. Ako správne predpokladáte, tie zadné vrátka jedného dňa fakt budete veľmi potrebovať, lebo prídu skutočne veci, ktoré nezvládnete. Keď ich tak potrebujete, budete ich teda mať. Dobrý vzťah sa (obzvlášť) v dnešnej dobe určite bez Boha nedá založiť. Je to škoda, nemuselo to tak skončiť … Treba si už teraz teda pripraviť, čo budete vaším pivným kamarátom vysvetľovať, prečo ste sa rozišli, napr. všetky ženy sú na peniaze, sú to ku..y, štetky, veď viete :))

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *