Milí priatelia, prosíme podporte našu prácu. Môže nám pomôcť úplne každý. Aj 0,50€ je veľký dar a dopredu veľmi ďakujeme. Nadstavte si sumu 0,50€ vo Vašom IB ako pravidelný mesačný dar v prospech občianskeho združenia Pink Cross Slovensko, IBAN: SK89 0900 0000 0050 3210 8529, PayPal: https://paypal.me/pinkcrossslovakia  Veľmi ďakujeme !

Neverte ani slovu, čo hovorím. Nie som ženatý, nie som ani zasnúbený, ani tak celkom zamilovaný… dokonca som úplne single. Zastávam názor učiť sa od ľudí, ktorí žijú život, ktorý chcem žiť. Ako si teda dovolím písať o úspechu vo vzťahoch, ktorý som zatiaľ nedosiahol (a ešte prinášať pocit, žeby ste tak mali rozmýšľať tiež)? Pretože som tých úspešných v tejto oblasti dopodrobna študoval a odkedy som to urobil, prestal som robiť jednu chybu za druhou, ktoré som robil predtým. Ak už si tam a máš dokonale šťastné manželstvo – nielen ty ale aj tvoj partner -, tento článok nie je pre teba. Ak tam ešte nie si a si so mnou na ceste, mám pre teba inšpiráciu – nie pravdu – inšpiráciu. Neber každé slovo, ktoré hovorím, ale skúmaj pre seba.

Autor: Šejk Michal

Tento článok je písaný z mužskej perspektívy, ale dámy, mužská perspektíva je o tom ako pochopiť vás. Hoci nie je písaný akoby vám bol adresovaný, jeho obsah bude rovnako prospešný pre vás ako pre vašich budúcich princov.

Ako si vybrať partnera, ako zbaliť, vziať sa a žiť šťastne až do smrti? To je témou tohto článku. Prinášam ku všetkému moje najlepšie tipy.

Ako si vybrať partnera?

„Nikto nie je dokonalý, kým sa doňho nezamiluješ.“ Sám som si mnohokrát prešiel tým, že som sa zamiloval po uši, stratil súdnosť a popravde vôbec nevidel, že nech ma akokoľvek priťahuje, sme takí iní, s takými inými záujmami, že to nemá žiadnu perspektívu. Riešenie? Osobná ústava! Čo je osobná ústava? Pred pár rokmi som si prvýkrát spísal dokument, v ktorom definujem svoje životné priority (vďaka tomu som za roky nemal snáď jedinú skutočnú dilemu), svoje životné poslanie (vďaka tomu viem, prečo som tu a nenechám sa tak ľahko demotivovať ničím) a popis mojej ideálnej ženy. Tomu sa budem venovať viac. Čo robím, keď spoznám dievča, ktoré sa mi páči a moje emócie kvôli nej bláznia je, že ju kvalifikujem alebo diskvalifikujem podľa mojej osobnej ústavy, ktorú som napísal s triezvou mysľou.

Aké kritériá na ideálnu ženu by mala taká ústava obsahovať? Viem, že mnohí už krčíte nos nad tým, že rozoberám ženu podľa nejakých kritérií a že to sa musí srdcom. Áno musí – aj srdcom! Preto medzi mojimi kritériami sú v kategórii toho, čo musí byť, nielen jej vlastnosti, ale aj čo k nej cítim. Skutočne sa pri nej cítim dobre? Nie som zničený, zneistený a psychicky vyčerpaný z neistoty alebo manipulácie, ktorú so mnou robí? Jedno z kritérií je, že mi nemá byť len príjemná, má ma vzrušovať. Túžim byť s ňou kvôli sebe alebo kvôli nej? Inými slovami je to láska, čo cítim, láska schopná obetovať sa alebo sú to len moje sebecké túžby mať pri sebe niekoho kto mi hladí ego? Povinné kritérium je, že to musí byť láska. Ako vidíš, zatiaľ moje nutné kritériá aká má byť moja žena vôbec neboli o nej. Boli o mne vo vzťahu k nej.

Spomenul som nutné kritériá. Moje kritériá majú niekoľko kategórií: musí byť, nesmie byť a mala by byť. Môžu sa tieto kritériá časom meniť? Jasné. Ja už mám druhú novelizáciu svojej ústavy. Kritériá úplne prvej ústavy naplnili dve ženy. Tá druhá ich ale natoľko prekonala, že som kvôli nej musel zmeniť ústavu, lebo už som nechcel menej. Boli moje novelizované kritériá perfektné? Neboli. Malé chybičky v mojich presvedčeniach a očakávaniach mi spôsobili veľa bolesti aj pre ženu, ktorá bola taká dokonalá, presahovala moje kritériá a ktorú som tak miloval. Ale určite radšej mať jasné kritériá podľa svojich chybných presvedčení, než nemať jasné kritériá vôbec a nechať sa uniesť každým bláznením hormónu či závanom emócie.

Čo je teda v mojej ústave? Uvádzam to iba pre inšpiráciu. Toto je moja ústava. Moje hodnoty. Moje presvedčenia. Nájdite si svoje! 🙂 Zároveň sa ale pozrite na tieto, lebo obsahujú viacero faktorov, ktoré si myslím, žeby mal mať medzi svojimi kritériami každý skutočný kresťan:

 • Musí veriť Ježišovi, byť Jeho oddanou služobníčkou, byť proaktívna vo vzťahu k Nemu, podľa svojich najlepších schopností sa držať Jeho prikázaní aj milosti.

Tu by som mohol skončiť. Ak je toto pravdou, je pravdepodobné, že všetky ostatné veci zapadnú na svoje pravé miesto. Prečo je toto v kategórii musí? „Neťahajte cudzieho jarma s neveriacimi. Lebo čo má spoločného spravedlivosť s neprávosťou? Alebo jaké je obecenstvo svetla s temnosťou?“ 2 Kor 6,14. Po prvé, je to v priamom rozpore s Božím prikázaním. Po druhé: „Lebo slovo kríža je tým, ktorí hynú, bláznovstvom; ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou.“ 1 Kor 1,18. „Ale telesný človek nechápe vecí Ducha Božieho, lebo sú mu bláznovstvom, a nemôže ich poznať, lebo sa majú duchovne posudzovať.“ 1 Kor 2,14. „Pretože múdrosť tohoto sveta je bláznovstvom u Boha.“ 1 Kor 3,19. Sumárne vzaté ty budeš považovať za blázna ju a ona bude považovať za blázna teba. Lebo jej je tvoja viera bláznovstvom a tebe je bláznovstvom múdrosť tohto sveta. Nie, nestratíš spasenie ak si už raz spasený, potom by to nebol život večný, ale ak chceš byť skutočne zohratý s Božím slovom, buďto sa s takou ženou rozídeš, kým spolu chodíte alebo s ňou budeš žiť celý život v manželstve a jediná možnosť ako sa nepovažovať nonstop za bláznov je vôbec túto oblasť života neriešiť a budeš pripravený o možnosť robiť pre Boha veľké skutky, „Lebo sme jeho dielom, stvorení v Kristu Ježišovi nato, aby sme konali dobré skutky, ktoré Bôh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili. “ Ef 2,10. Ďalšia možnosť je sa s takou ženou rozviesť ale to je ešte horšie, to už by si porušoval Božie príkazy dvakrát: raz tým, že si si ju vzal, druhýkrát tým, že si ju opustil. Ak už v takej situácii si, najmä ak si sa oženil ako neveriaci a potom si uveril, pre teba je napísaný 1 Kor 7,10-16 – naštuduj si to! „Pre vás, veriacich, je (Ježiš Kristus) vzácny, ale pre neveriacich je to kameň, čo stavitelia zavrhli; ten sa stal kameňom uholným a kameňom úrazu i skalou pohoršenia. “ 1 Pt 2,7-8.

 • Musí veriť celej biblii od Genesis 1 po Zjavenie 22 ako dokonalému Božiemu slovu s absolútnou autoritou pre naše životy.

„Neženatý stará sa o to, čo je Pánovo, jako by sa ľúbil Pánovi; ale ten, kto sa oženil, stará sa o veci sveta, jako by sa ľúbil žene. A je rozdiel aj medzi ženou a pannou. Nevydatá sa stará o to, čo je Pánovo, aby bola svätá i telom i duchom; ale tá, ktorá sa vydala, stará sa o veci sveta, jako by sa ľúbila mužovi.“ 1 Kor 7,32-34. Človek v manželstve sa jednoducho viac stará o svojho manžela či manželku, než o Božie veci. Preto je pre mňa nevyhnutne podstatné, aby nielen bola veriaca a nemusel som trpieť tú strašnú vnútornú bolesť pre kompromisy s Bohom a pre to, že viem, že moja najmilovanejšia osoba smeruje aktuálne do pekla, ale musí skutočne veriť celému Božiemu slovu, aby sme vedeli byť Bohu na úžitok spoločne. A mimochodom, „všetkých, ktorí chcú pobožne žiť v Kristu Ježišovi, budú prenasledovať.“ 2 Tim 3,12. To je priam prisľúbenie. Nechcem prestať žiť pobožne aby neprenasledovali ju. Lepšie byť so ženou, ktorá miluje Pána tak, že radšej znesie prenasledovanie so mnou.

 • Musí mať najdôležitejšie tieto hodnoty: Boh, rodina, zdravie, osobnostný rozvoj, služba Bohu.

„Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysli a z celej svojej sily. To je prvé prikázanie. A druhé podobné je toto: Milovať budeš svojho blížneho jako samého seba! Iného prikázania väčšieho nad tieto niet.“ Mk 12,30-31. Preto sú moje najvyššie dve priority Boh a rodina. Verím, že to je kresťanské, biblické a že každý kresťan by to mal mať práve takto. Zvyšné tri sú moje osobné ako tomu verím a preto aby sme mohli žiť harmonicky, musí mať aj moja žena týchto päť priorít rovnakých a aj v rovnakom poradí.

 • Musí akceptovať všetky moje hodnoty a ja musím akceptovať tie jej.
Musíme mať spoločné sny

Na ostatných prioritách tak nezáleží ani aké to sú, ani v akom sú poradí. Jediná podstatná vec je, že ona akceptuje všetky moje a ja všetky jej.

 • Musíme mať spoločné sny.

Zistil som, že moji najdlhodobejší priatelia sú tí, s ktorými máme spoločné sny. Nezáleží až tak na tom, odkiaľ sme a akí sme, ale ak máme spoločné sny a napredujeme k nim podobnou rýchlosťou, sme si veľmi blízkymi priateľmi dlhé roky. Koľko manželstiev už sa rozpadlo, lebo sa vzali preto, že si boli podobní a rozumeli si, a nakoniec zistili, že chcú niečo úplne iné? Radšej budem so ženou, ktorá je odlišná ale smeruje k tomu istému, než s takou, ktorá je mi podobná ale chce niečo úplne iné.

 • Musí ma považovať za svojho lídra a nechať sa mnou viesť, a obaja musíme mať vôľu splniť vôľu toho druhého, pokiaľ to len nebude v rozpore s našimi základnými hodnotami.

Toto je jeden z bodov, ktoré som novelizoval. Stará verzia mojej ústavy hovorila: „Musíme sa navzájom chápať ako rovnocenných partnerov, nikto z nás nemá mať väčšie slovo ako ten druhý.“ Zistil som ale, že biblia o roli muža a ženy hovorí niečo iné a ako líder sa cítim oveľa viacej vo svojej koži. To neznamená, že sedím na gauči, pozerám futbal a prikazujem žene aké pivo mi má doniesť! Ak kladiem jej vôľu pred svoju, rozhodnutie, ktoré ako líder urobím, je jedine v jej najlepšom záujme. A prečo „pokiaľ to nebude v rozpore s našimi základnými hodnotami“? Lebo naše základné hodnoty sú tie isté a ak schválim niečo, čo je v rozpore s mojimi základnými hodnotami, schvaľujem niečo, čo je v rozpore s jej hodnotami, teda aj proti jej záujmom, aj keby to v danej chvíli tak nevyzeralo.

„Ženy, podriaďujte sa vlastným mužom ako Pánovi; lebo muž je hlavou ženy, jako aj Kristus je hlavou cirkvi, a on je Spasiteľom tela. Ale jako sa cirkev podriaďuje Kristovi, tak aj ženy vlastným mužom vo všetkom. Vy, mužovia, milujte svoje ženy, jako aj Kristus miloval cirkev a vydal sám seba za ňu, aby ju posvätil očistiac ju kúpeľom vody, slovom, aby si ju postavil pred seba slávnu, cirkev, nemajúcu škvrny alebo vrásky alebo niečoho takého, ale aby bola svätá a bezvadná. Tak sú povinní aj mužovia milovať svoje ženy jako svoje vlastné telá. Kto miluje svoju ženu, sám seba miluje. Lebo veď nebolo nikdy nikoho, kto by bol nenávidel svojho tela, ale ho každý chová a opatruje ako aj Pán cirkev, lebo sme údami jeho tela, z jeho mäsa a z jeho kostí. Zato opustí človek svojho otca i svoju mať a pripojí sa ku svojej žene, a tí dvaja budú v jedno telo. Toto tajomstvo je veľké, ale ja hovorím vzťahom na Krista a vzťahom na cirkev. Avšak aj vy, jeden každý osobitne tak nech miluje svoju ženu jako sám seba, a žena aby sa bála muža.“ Ef 5,22-33.

 • Musíme si navzájom vedieť dopriať slobodu a prejavovať ju v dôvere

Keď sme od seba, strachujem sa, čo robí, s kým sa stretáva, či neflirtuje s iným, alebo jej môžem veriť tak, že to totálne pustím z mysli? Má takúto dôveru ona vo mňa alebo ma podozrieva, že ju v srdci podvádzam s každou, ktorá podvádza v srdci svojho partnera so mnou? „Strachu nieto v láske, ale dokonalá láska vyháňa strach, pretože strach má trápenie, a ten, kto sa bojí, nie je dokonaný v láske.“ 1 Jn 4,18.

 • Musíme si mať vždy čo povedať.

To je len malé potvrdenie toho, že žijeme naplnené životy smerujúce v jednom smere. Ak si nemáme čo povedať, zrejme naše ciele, plány a túžby nie sú našou spoločnou vášňou.

 • Jej dotyk ma musí dlhodobo privádzať do vzrušenia.

A sme tu: toto ju odlíši od výbornej kamarátky. A slovo „dlhodobo“ aj od peknej kamarátky.

 • Jej úsmev ma musí vždy povzbudiť, mala by ho mať dosť často, mala by sa stále pozerať do očí.

Mal som priateľku, ktorá ma doslova zbalila len pozeraním do očí. Keď som sa jej prihovoril po cca dvoch hodinách odkedy som ju prvýkrát videl, už som bol napoly zamilovaný. (Skvelý baliaci trik pre vás, dámy.) Ďalšia vec je, že oči sú bránou do duše. Kto neodvracia oči, nemá čo skrývať. Kto má čo skrývať a neodvracia oči, je to v tých očiach vidieť 😉

 • Musí žiariť a vytvárať okolo seba príjemne prostredie.
 • Musí byť inteligentná, múdra, zodpovedná, spoľahlivá, pravdovravná, vyrovnaná, verná, vášnivá, energická, cnostná.
 • Musí vedieť milovať celé svoje okolie, nielen mňa.
 • Musí to byť vyspelá žena s egom pod kontrolou, ktorá mi nebude robiť žiadne schválnosti ani štrajky ako malé decko. Všetky spory by sme mali vedieť rozumne vyargumentovať, obaja s cieľom nájsť synergické win-win riešenie, nie vyhrať nad tým druhým.
 • Nesmieme ani jeden vytvárať vzťahy závislostí, ultimáta, podmienky pre manipulovanie toho druhého pre svoje ciele.
 • Nesmie fajčiť, opíjať sa, ani byť na drogách.

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *